Reilun median Tiekartta on julkaistu

Reilu media -hankkeen tuloksiin perustuva Tiekartta on julkaistu ja ladattavissa

Hankkeen tuloksiin perustuvasta toimintamallista muotoutui Reilun median tiekartta kohti vastuullista, kunnioittavaa, moniäänistä ja inklusiivista mediajulkisuutta.

Lataa tästä: A3-print

Lataa tästä: A4-print

Tiekartta on suunniteltu toimittajien käytettäväksi, mutta se soveltuu kaikkien mediasisältöjä tuottavien toimijoiden käyttöön. Tiekartan tarkoituksena on olla helppokäyttöinen apuväline toimittajille hankalien ja kiistanalaisten aiheiden työstämisessä.

Tiekartan voi tulostaa ns. huoneentauluksi, ja se muistuttaa toimittajaa tai sisällöntuottajaa moniäänisen ja inklusiivisen median tärkeydestä. Reilun median navigaattori toimii tiekartan rinnalla ja tarjoaa hieman enemmän informaatiota. Navigaattori toimii selainpohjaisesti, ja siinä voi edetä toimitusprosessin vaihe kerrallaan tai syventyä aiheeseen liittyviin oppaisiin ja tutkimustietoon tietopankissa.

Palaute tiekartasta on tervetullutta, ja sitä voi lähettää hankkeen vastuulliselle tutkijalle.