Tule mukaan kehittämään Reilua mediaa syyskuussa!

Hei sinä aktiivinen kansalaisvaikuttaja tai verkkojulkaisija! Onko sinulla jokin oma verkkomedian kanava, kirjoitatko juttuja freelance-toimittajana tai ohjaatko keskustelua someryhmän ylläpitäjänä? Tule mukaan työpajoihin, joissa tutkimme moniäänisen julkisen keskustelun kipukohtia ja kehitämme yhdessä keinoja niiden parantamiseksi!

Turhauttaako, kun jotkut aiheet tuntuvat jakavan sekä tiedon tuottajia että vastaanottajia vastakkainasettelun asetelmiin? Onko sinua syytetty puolueellisuudesta tai väärän tiedon levittämisestä? Tai oletko kokenut leimaamista tai vaientamista osallistuessasi julkiseen keskusteluun?

Reilu media -tutkimushanke (https://projects.tuni.fi/reilumedia/) järjestää yhteistoiminnallisen työpajan Tampereen yliopiston tiloissa 8.9.2022 klo 11.15–16.00. Työskentelytapamme tuo kansalaisvaikuttajat ja ammattitoimittajat yhteisen tavoitteen ääreen: mietimme, miten kansalaiskeskustelun ja journalismin vuorovaikutusta voisi kehittää, jotta seurauksena olisi moniäänisiä mediasisältöjä ja mahdollisimman oikeudenmukaiseksi koettu keskustelukulttuuri.

Työpajassa kuullaan asiantuntijapuheenvuoroja, jaetaan kokemuksia dialogissa muiden osallistujien kanssa ja työskennellään yhdessä ”Reilun median toimintamallin” kehittämiseksi. Työskentelyn tuloksia hyödynnetään sekä kansalaisjulkaisemisen ja toimituskäytäntöjen kehittämisessä että tutkimuksen aineistona. Työpajan tarkoitus on hyödyttää kaikkia osallistujia!

Työpaja on maksuton. Lisäksi tarjoamme osallistujille lounaan ja kahvit sekä korvaamme mahdolliset matkakulut.

Työpajapäivän aikana:

 • käydään kokemuksiin nojaavaa dialogia yhteisen lounaan äärellä
 • kuullaan puheenvuoroja, kuten:
  • Maarit Mäkinen ja Mari Pienimäki kertovat Reilu media -hankkeen koronaa ja vaihtoehtohoitoja koskeviin keskusteluihin liittyvistä havainnoista
  • Johanna Nurmi kertoo tieteellisiin kiistoihin ja vaihtoehtoisiin näkemyksiin liittyvästä tutkimuksestaan
  • Mikko Hautakangas esittelee sovittelujournalismin työkaluja ja periaatteita: (sovittelujournalismi.fi)
 • Työskennellään yhdessä, mutta samalla kunkin omaan työhön liittyvistä tavoitteista käsin – työskentelyn on tarkoitus palvella kaikkia työpajaan osallistuvia
 • Tuotetaan yhteisesti materiaalia jatkotyöskentelylle Reilun median kehittämiseksi

Työpajatapaamisen lisäksi:

 • saat pääsyn työpajojen yhteiselle Padlet-alustalle, johon kokoamme monipuolista taustamateriaalia:
  • kokemuspuheenvuoroja
  • tutkimusartikkeleita
  • työkaluja, oppaita, vinkkejä (esim. sovittelujournalismi, yhteistoiminnallinen tiedontuotanto)
  • muita linkkejä aiheeseen liittyen
 • Padlet-alustaa käytetään myös työpajojen väliseen vuorovaikutukseen ja keskusteluun

Tämä työpaja toimii yhteistyössä Tampereen yliopiston järjestämän Journalistinen yleisötyö digiympäristössä -kurssin kanssa (https://research.tuni.fi/comet/jydy/). Nämä kaksi erillistä työpajaa pohtivat yhteisiä kysymyksiä toimittajien ja kansalaistoimijoiden näkökulmista. Tavoitteena on tunnistaa niitä kohtia, joissa toimitusten rutiinit ja kansalaiskeskustelun käytännöt saattavat ajautua törmäyskurssille – ja ehdottaa vastuullisia toimintatapoja törmäysten käsittelemiseksi.

Ota yhteyttä allekirjoittaneisiin, jos olet kiinnostunut osallistumaan tai kaipaat lisätietoja!
Otamme mukaan 12 osallistujaa sitä mukaa kun ilmoittautumisia tulee, eli toimi heti!

Yliopistotutkija Maarit Mäkinen
Reilu media -hankkeen vastaava tutkija
maarit.makinen@tuni.fi

Tutkija Mikko Hautakangas
Työpajojen vastuuhenkilö
mikko.hautakangas@tuni.fi