Inklusiivisuuden haasteista NordMediassa

Kerroin inklusiivisen mediajulkisuuden haasteista ryhmässä "Inclusion and (in)equality"

Pohjoismainen media-alan konferenssi NordMedia järjestettiin Norjan Bergenissä 16.–18. elokuuta. Reilun esitys käsitteli inklusiivisen mediajulkisuuden haasteita eriarvoisuutta kokeneiden kansalaisten näkökulmista.

Pohjoismainen media-alan konferenssi NordMedia järjestettiin tällä kertaa Norjan Bergenissä. Konferenssiin osallistui 401 rekisteröitynyttä, joista 345 esitteli omaa tutkimustaan. Ohjelma oli jaettu teemoittain tutkimusryhmiin, kuten yleisötutkimukseen, journalismiin, median ja viestinnän historiaan, riskiviestintään ja pelitutkimukseen. Osallistuin Reilun tutkijana journalismin ja mediakasvatuksen ryhmiin, ja esittelin projektin jälkimmäisessä tutkimusryhmässä.

Reilun esitys käsitteli inklusiivisen mediajulkisuuden haasteita kansalaisten näkökulmista otsikolla The obstacles of inclusive media publicity from the perspective of a civil society: A Finnish case study. Esitys perustui tutkimusartikkeliimme Mari Pienimäen kanssa.

Ryhmässä keskusteltiin inklusiivisuuden haasteista ja eriarvoisuudesta useista näkökulmista, kuten lasten, nuorten ja digitaalisen eriarvoisuuden kannalta. Median inklusiivisuus ja eksklusiivisuus herättivät myös hyödyllisiä ajatuksia hankkeen tutkimuksen kannalta. Hankkimamme tutkimusaineisto vaikutti tuottaneen yllättäviäkin inklusiivisuuden esteiksi nimeämiämme tuloksia.

Medialukutaidon ja mediakasvatuksen ryhmän lisäksi osallistuin journalismin ryhmiin, joista erityisesti ”alternative media” oli lähellä Reilun tematiikkaa. Tanskassa, Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa tehtyjen tutkimusten esittelyjen lisäksi ryhmässä haluttiin keskustella vaihtoehtomedian määrittelystä. Kannatusta vaikuttivat saavan niin vaihtoehto- kuin vastamedian (alternative media, countermedia) termit. Kerroin käyttäväni mieluiten kansalaismedian (civic media) käsitettä kuvaamaan kansalaisaktiivisuudesta nousevaa julkaisutoimintaa, joka ei välttämättä toimi valtavirtamedian vaihtoehtona tai vastareaktiona, vaan esimerkiksi itseilmaisun tai näkemysten vaihtamisen paikkana.

NordMedia vaikutti onnistuneen hyvin kokoamaan media-alan tutkijoita ja asiantuntijoita kesäiseen Bergeniin. Bergen näytti myös parastaan kohtuullisen aurinkoisena rannikkokaupunkina, jossa vierailija pääsee tutustumaan historiallisiin hansakortteleihin, vuoristoon, kalasatamaan, värikkääseen arkkitehtuuriin tai kenties patikoimaan vaellusreiteille ja kalastamaan vuoristopuroihin. Näin lyhyellä vierailulla kalatorilla oli helppo käväistä nauttimassa paikallisia herkkuja.

Bergenistä raportoi Maarit