Pedagoginen johtaminen (2 op)

Kuvaus ja sisältö: Kaikille opetustoimen johtajille ja esimiehille suunnatussa koulutusosiossa perehdytään oppilaitoksen pedagogisen johtamisen kysymyksiin. Koulutusosiossa tarkastellaan pedagogista johtamista kolmesta käytännönläheisestä näkökulmasta: 1) pedagogiikan johtaminen, 2) pedagogisen yhteisön johtaminen ja 3) pedagogisesti johtaminen. Teemoja käsitellään osallistujien omien organisaatioiden ajankohtaisten kysymysten näkökulmista.

Muoto ja toteutustapa: Osio muodostuu orientoivasta ennakkotehtävästä, kahdesta puolen päivän pituisesta tapaamisesta ja soveltavasta välityöskentelystä

Toteutusaikataulu: Osallistujaorganisaatioiden kanssa yhdessä sovitusti tai ensimmäinen ryhmä keväällä 2019 ja toinen ryhmä syksyllä 2019

Opintojen laajuus: 2 op

Todistus: Koulutuksen osallistujat voivat pyytää kurssitodistuksen suorittamistaan opinnoista. Todistuksen myöntää TAMK. Kun olet suorittanut opinnot, voit pyytää todistusta Julia Sergeevalta, julia.sergeeva@tuni.fi

Hinta: Maksuton kohderyhmään kuluville

Laadunvarmistus: Noudattaa TAMKin, JAMKin, HAMKin, Haaga-Helian ja Oamkin laadunvarmistuskriteereitä.

Toteuttajat: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu ja JAMK

Yhteyshenkilö: Jari Kalavainen, jari.kalavainen@jamk.fi

Ilmoittautumiset: täyttämällä osallistujatiedot ilmoittautumislomakkeelle