Esittely

POMOKO – Opetustoimen johtamisen täydennyskoulutusohjelmassa vahvistetaan opetustoimen johtamisosaamista. Täydennyskoulutusohjelma on suunnattu ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtoreille ja esimiehille.  Osa koulutusosioista on suunnattu myös muissa opetustoimen vastuutehtävissä toimiville. Osaavalla johtamisella tuetaan ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön järjestäjien toiminnan laadun kehittämistä.

Täydennyskoulutusohjelmat toteuttavat yhteistyössä ammatilliset opettajakorkeakoulut Haaga-Helia, HAMK, JAMK, Oamk ja TAMK sekä Tampereen Yliopiston Johtamisen ja talouden tiedekunta.

Koulutusohjelman laajuus on 15 opintopistettä. Voit suorittaa joko koko koulutusohjelman tai yksittäisiä koulutusosioita. Koulutus toteutetaan Opetushallituksen opetustoimen henkilöstökoulutuksena ja se on kohderyhmälle maksutonta.

Koulutuksia toteutetaan syyskuusta 2018 vuoden 2019 loppuun. Tutustu koulutusosioiden sisältöihin, kysy lisätietoja ja ilmoittaudu  lomakkeella, joka löytyy kunkin koulutusosion kuvauksesta.