Innovatiivinen sivistyskunta (2 op)

Kuvaus: Opintokokonaisuus perehdyttää osallistujat koulutuksen rooliin tulevaisuuden kunnan ja alueen elinvoimaisuuden rakentamisessa. Tavoitteena on tutustuttaa osallistujat alueellisen ja paikallisen innovaatiojärjestelmän käsitteisiin ja koulutuksen rooliin paikallisessa ja alueellisessa kehittämistyössä, strategiatyössä sekä verkostoissa.

Kohderyhmä:
Koulutussektorin johto, esimiehet ja luottamushenkilöt

Sisältö:

  • Koulutus paikallisessa ja alueellisessa innovaatiojärjestelmässä
  • Elinvoimaisuus ja sivistystoimen strategiatyö
  • Verkostot koulutuksen voimavarana

Muoto: Verkko-opiskelu, kehittämistehtävä ja lähiopetus

Toteutustapa: Monimuotokoulutus, joka sisältää ryhmäkohtaista lähiopetusta, itsenäistä opiskelua aineistoon perustuen ja kehittämistehtävän.

Toteutusaikataulu: Keväällä 2019 Tampereella

Opintojen laajuus: 2 op

Todistus: Voit pyytää kurssitodistuksen suorittamistasi opinnoista. Todistuksen myöntää TAMK. Kun olet suorittanut opinnot, voit pyytää todistusta Julia Sergeevalta, julia.sergeeva@tuni.fi

Vaatimukset: Internetin käyttötaidot ja internetyhteys.

Hinta: Maksuton

Laadunvarmistus: Noudattaa TAMKin, JAMKin, HAMKin, Haaga-Helian ja Oamkin laadunvarmistuskriteereitä.

Toteuttajat: TAMK ja Tampereen Yliopiston Johtamiskorkeakoulu

Yhteyshenkilö: Kristiina Engblom-Pelkkala, kristiina.engblom-pelkkala@tuni.fi

Ilmoittautumiset:   ilmoittautumislomakkeella