Osaamisen ja kyvykkyyksien johtaminen (2 op)

Kuvaus: Kaikille opetustoimen esimiehille ja johtajille suunnatussa koulutusosiossa tunnistetaan henkilöstön osaamista, tehdään sitä näkyväksi ja hyödynnetään sitä monipuolisesti. Aineistona hyödynnetään mm. oppilaitosten mahdollisia omia tuoreimpia osaamiskartoituksia.

Sisältö: Sisältö muodostuu osallistujaorganisaation tarpeiden mukaan. Esimerkkejä:

  • organisaation pedagogisen osaamisen arviointi suhteessa organisaation osaamisen kriteereihin
  • tulosten tulkitseminen
  • henkilöstön osaamiskartan ja kehittymispolkujen rakentaminen
  • onnistumiskeskustelut organisaatiossa

Muoto ja toteutustapa: Osio muodostuu itsenäisistä ja ryhmäpohdinnoista, kahdesta puolen päivän pituisesta tapaamisesta ja käytännön kokeiluista.

Toteutusaikataulu: Osallistujaorganisaatioiden kanssa yhdessä sovitusti tai keväällä 2019 ja syksyllä 2019

Opintojen laajuus: 2 op

Todistus: Koulutuksen suorittajat voivat pyytää kurssitodistuksen suorittamistaan opinnoista. Todistuksen myöntää TAMK. Kun olet suorittanut opinnot, pyydä todistus Julia Sergeevalta, julia.sergeeva@tuni.fi.

Vaatimukset: Osallistuminen lähipäiviin ja tehtävien tekeminen

Hinta: Maksuton kohderyhmään kuuluville osallistujille

Laadunvarmistus: Noudattaa TAMKin, JAMKin, HAMKin, Haaga-Helian ja Oamkin laadunvarmistuskriteereitä.

Toteuttaja: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu

Yhteyshenkilö: Susanna Löf, susanna.lof@haaga-helia.fi

Ilmoittautumiset: täyttämällä osallistujatiedot ilmoittautumislomakkeelle