Ennakointi ammatillisen koulutuksen johtamisen työvälineenä (2 op)

Kuvaus:

Ennakointi -osiossa paneudutaan koulutusorganisaation toiminnan johtamiseen ja  kehittämiseen ennakointitiedon avulla. Koulutusosion toteutuksen lähtökohtana on osallistujan oman organisaation ennakointitoiminnan kehittäminen ja oman ennakointiosaamisen vahvistaminen.

Kohderyhmä:

Lähiesimiehet, koulutuspäälliköt, tutkinnoista vastaavat, kehittämistyöstä vastaavat ja  koulutusorganisaatioiden johto.

Sisältö:

  • Tulevaisuuden osaajia ennakointia hyödyntämällä
  • Ennakointitietoa tutkintojen toimeenpanoon
  • Ennakointimenetelmiä ja tiedontuottajia
  • Koulutusorganisaation toiminnan kehittäminen ja johtaminen  ennakointitiedon avulla
  • Verkostosta voimaa ennakointiin ja toiminnan kehittämiseen

Muoto: Opiskelu oman aikataulun mukaan

Toteutustapa:

Osio käynnistyy 1.2.2019 non-stop-verkkototeutuksena. Voit aloittaa opiskelun 1.2.-31.5. ja 1.9.-30.11.2019,  joka kuukauden alussa  ja opiskella omaan tahtiisi Digma-verkkoympäristössä.

Toiminnallinen, omaan työhön kytkeytyvä verkkototeutus sisältää ennakoinnin asiantuntijoiden puheenvuoroja, verkkotallenteita ja aineistoja. Lisäksi osallistujilla on mahdollisuus tilata asiantuntijan konsultatiivista tukea, räätälöityjä luentoja, työpajoja ja sparrausta myös lähitoteutuksena, organisaationsa kehittämistyön tueksi.

Kieli: suomi 

Toteutusaikataulu: 1.2.-30.11.2019

Kieli: suomi 

Opintojen laajuus: 2 op

Todistus: Voit pyytää kurssitodistuksen suorittamistasi opinnoista. Todistuksen myöntää TAMK. Kun olet suorittanut opinnot, voit pyytää todistusta Julia Sergeevalta, julia.sergeeva@tuni.fi

Arviointi: hyväksytty/hylätty

Vaatimukset: Internetin käyttötaidot, internetyhteys ja tarvittaessa kuuloke-mikrofonisetti verkkoneuvotteluja varten.

Hinta: Maksuton

Laadunvarmistus: Noudattaa TAMKin, JAMKin, HAMKin, Haaga-Helian ja Oamkin laadunvarmistuskriteereitä.

Toteuttaja: Oamk

Yhteyshenkilö: Arja Räinä-Räisänen, arja.raina-raisanen@oamk.fi

Ilmoittautumiset: täyttämällä osallistujatiedot ilmoittautumislomakkeelle