Osaavalla johtamisella tuetaan ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön järjestäjien toiminnan laadun kehittämistä.