Koulu- ja oppilaitosyhteisön turvallisuuden johtaminen (2 op)

Kuvaus: Koulutusosiossa perehdytetään osallistujat oppilaitosturvallisuuteen ja sen johtamiseen. Koulutusosio soveltuu kaikille opetusasteille.

Sisältö:

 • Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus
 • Oppilaitosten toimintakulttuurit ja niiden johtaminen osana oppilaitosturvallisuutta
 • Pedagogiset ratkaisut ja oppimisympäristöt
 • Oppilaitosten henkilöstön tuen tarve
 • Kriisityö, hyvinvointi ja työssä jaksaminen
 • Uhkaavat vuorovaikutustilanteet oppilaitoksissa
 • Opetusjärjestelyt oppilaitosturvallisuuden taustalla
 • Turvallisuuden laatuprosessit ja niiden johtaminen
 • Koulutuksen järjestäjiä koskevat lait ja asetukset turvallisuuteen liittyen

Kohderyhmä: Kaikki opetustoimen johtajat ja esimiehet

Muoto: Opiskelun ryhmän aikataulun mukaan

Toteutustapa: Ennakkotehtävän tekeminen, työpajatyöskentely ja vertaistyöskentely yhteisöllistä palautealustaa hyödyntäen. Kouluttajina toimivat HTM, tutkija, tohtorikoulutettava Johanna Liljeroos Tampereen Yliopiston Johtamisen ja talouden tiedekunnasta ja HTM, koulutuspäällikkö Kaisa-Leena Ahlroth Tampereen ammattikorkeakoulun ammatillisesta opettajankoulutuksesta.

Toteutusaikataulu:

Ensimmäinen toteutus 25.3. – 14.4.2019

 • ennakkotehtävät ja orientoituminen aihealueisiin verkossa 25.3. – 1.4.2019
 • lähipäivä TAMK:illa 2.4.2019 klo 9.00 – 16.00, luokka B6-34a, Kuntokatu 3, Tampere
 • vertaistyöskentely ja -palaute verkossa 3. – 14.4.2019

Opintojen laajuus: 2 op

Todistus: Koulutusosion suorittajat voivat pyytää kurssitodistuksen suorittamistaan opinnoista. Todistuksen myöntää TAMK. Kun olet suorittanut opinnot, voit pyytää todistusta Julia Sergeevalta, julia.sergeeva@tuni.fi

Vaatimukset: Internetin käyttötaidot, internetyhteys ja mielellään myös kuuloke-mikrofonisetti verkkoneuvotteluja varten.

Hinta: Maksuton

Laadunvarmistus: Noudattaa TAMKin, JAMKin, HAMKin, Haaga-Helian ja Oamkin laadunvarmistuskriteereitä.

Toteuttajat: TAMK ja Tampereen Yliopiston Johtamisen ja talouden tiedekunta

Yhteyshenkilö: Kaisa-Leena Ahlroth, kaisa-leena.ahlroth@tuni.fi

Ilmoittautumiset: täyttämällä osallistujatiedot ilmoittautumislomakkeelle