Osaamisen johtaminen koulutuksen järjestäjän toimintana (2 op)

Kuvaus: Koulutus tarjoaa uusia näkökulmia tulevaisuuden osaamisen ja oppimisen johtamiseen pedagogista hyvinvointia edistäen! Koulutuksessa hyödynnetään positiivisen organisaatiotutkimuksen ja johtamisen viitekehystä.

Kohderyhmä: Lähiesimiehet, osaamisen kehittämisen parissa työskentelevät (esim. suunnittelijat) sekä oppilaitosjohto.

Sisältö:

•Mitä on tulevaisuuden osaaminen?    

•Vahvuuksien ja potentiaalin tunnistaminen ja hyödyntäminen

•Motivaation ja innostuksen johtaminen

•Yhteisöllinen oppiminen, oppimisen johtaminen ja osaamisen         kehittäminen

Muoto: Itsenäinen opiskelu omaan tahtiin.

Toteutustapa:

Osio käynnistyy 1.1.2019 non-stop-verkkototeutuksena.

Voit aloittaa opiskelun milloin vain ja opiskella omaan tahtiisi  15.12.2019 saakka.

Verkkotyöskentely sisältää perehtymistä verkkotallenteisiin ja muuhun aineistoon Digma-verkkoympäristössä sekä reflektointia omaan työhön.

Lisäksi osallistujilla on mahdollisuus tilata teemasta omaan  organisaatioon räätälöityjä luentoja, puheenvuoroja, työpajoja ja  sparrauksia johtamis- ja kehittämistyön tueksi.

Toteutusaikataulu: 1.1.-15.12.2019

Kieli: suomi

Opintojen laajuus: 2 op

Todistus: Koulutuksen suorittajat voivat pyytää kurssitodistuksen suorittamistaan opinnoista. Todistuksen myöntää TAMK. Kun olet suorittanut opinnot, voit pyytää todistusta Julia Sergeevalta, julia.sergeeva@tuni.fi

Arviointi: hyväksytty/hylätty

Vaatimukset: Internetin käyttötaidot, internetyhteys ja tarvittaessa kuuloke-mikrofonisetti verkkoneuvotteluja varten.

Hinta: Maksuton

Laadunvarmistus: Noudattaa TAMKin, JAMKin, HAMKin, Haaga-Helian ja Oamkin laadunvarmistuskriteereitä.

Toteuttaja: Oamk

Yhteyshenkilö: Arja Räinä-Räisänen, arja.raina-raisanen@oamk.fi 

Ilmoittautumiset: täyttämällä osallistujatiedot ilmoittautumislomakkeelle