Reittiopas pirstaleiseen työelämään

Työ on pirstaleista ja tieto työelämän uusista työn muodoista hajallaan. On osattava kysyä oikeat kysymykset, tiedettävä mistä kysyy, löydettävä klikattavat linkit tiedonlähteisiin ja etsittävä vastaukset. Tieto voi olla myös ristiriitaista. Omalla työllä itsensä työllistävän reitti tiedon äärelle on mutkainen.

PIRSSI-hankkeen työpajassa Mirja Taipale Ensimetristä kuvasi työelämän uusia ilmiöitä. Hänen mukaansa kevytyrittäjien määrä on kasvanut viime vuosina niin, että voidaan puhua työelämän uudesta trendistä. Myös Juha Herrainsilta Vakuutusyhtiö Fenniasta toi esille yrittäjyyden ja kevytyrittäjyyden määrän kasvun. Hän valotti myös itsensätyöllistäjän oikeudellista- ja sosiaalista asemaa, jossa on vielä kehitettävää. Maija Hännikäinen Verohallinnosta esitteli yrittäjyyden ja kevytyrittäjyyden verotuksen kiemuroita. Ei ihan helppoa.

Työpajassa asiantuntijat ja opiskelijat kehittelivät toimintamallia ja reittiopasta pirstaleiseen työelämään siirtyville korkeakouluopiskelijoille. Toimintamallin avulla luodaan kokonaiskuvaa työelämästä mm. kokoamalla tietoa yhteen paikkaan.  Reittiopas opastaa tiedonhakijaa löytämään vastauksia, olipa sitten kyse itsensä työllistämisen eri muodoista, päätoimisesta- tai sivutoimisesta yrittäjyydestä, kevytyrittäjyydestä tai sosiaali- ja vakuutusturvasta.

PIRSSI-hankkeessa luodaan myös koulutuskokonaisuus, joka valmentaa opiskelijoita pirstaleisille työmarkkinoille. Tavoitteena on tarjota kaikille Tampereen korkeakouluyhteisön opiskelijoille yhteinen opintojakso ja opintosuunnittain työelämäprojekteja, joissa pääsee kokeilemaan keikkamuotoista työtä, sivutoimisena yrittäjänä tai kevytyrittäjänä toimimista. Toimintamalli ja koulutuskokonaisuus valmistuvat tänä keväänä, ja sitä päästää kokeilemaan ensi syksynä.

Teksti: Anneli Karppinen, TAMK

Kuvat: Henniina Ylitalo