Pirssillä töihin -webinaari

PIRSSIllä töihin. Työelämän uudet muodot -webinaari pidettiin 25.9.2020. Siinä valotettiin nykyisen ja tulevan työelämän ilmiöitä.

Bloggaaja, kirjailija Hanne Valtari puhui unelmatyöstä. Hänen mukaansa kannattaa tehdä itselle työ siitä mistä pitää, sillä työn merkityksellisyys tuo tekijälleen onnellisuutta. Yrittäjyys on yksi vaihtoehto. Se on työkalu, joka mahdollistaa omanlaisen työpaletin kokoamisen. Vaikka yrittäjyyteen liittyy monia haasteita, kuten esim. taloudellinen epävarmuus ja työssä jaksaminen, se luo kuitenkin vapauden.

Toimittaja Tuija Siltamäki tarkasteli työelämän isoa kuvaa puheenvuorossaan Millenniaalit muuttuvilla työmarkkinoilla. Siltamäki viittasi Nuorisobarometriin, jonka mukaan 1980- ja 1990-luvuilla syntyneet y- ja z-sukupolveen kuuluvat arvostavat vakituisia työsuhteita. Tällä hetkellä Suomessa on noin 1,5 miljoonaa vakituisessa työsuhteessa ja epätyypillisessä työsuhteessa noin 700 000. Siltamäen mukaan on hyvä tiedostaa yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset, koska ne heijastuvat myös työmarkkinoille ja työntekijöiden asemaan. Hän nosti esille mm. sosiaaliturvan uudistamisen välttämättömyyden sekä keskustelun työurien pidentämisen molemmista päistä. Molemmat vaikuttavat suoraan millenniaalien elämään.

Marko Tyyskä Omapaja Oy:stä kannusti kokeilemaan kevytyrittäjyyttä. Opintojen aikana voi kokeilla yrittäjämäistä toimintaa, verkostoitua ja kerätä asiakkaita. Se voi olla yksi vaihtoehto työllistää itse itsensä.

Pirssillä töihin. Työelämän uudet muodot -webinaari kokosi yhteen yli satapäisen yleisön. Puheenvuorot herättivät vilkkaan chat-keskustelun, jossa tuotiin esille mm. työelämän eri aloilla tapahtuva suuri muutosvauhti. Keskustelun aiheena oli myös epätyypillisen työn yleistyminen. Etenkin työuransa alussa oleva joutuu usein tekemään niin sanottua epätyypillistä työtä, esimerkiksi määräaikaista työtä tai keikkoja. Silti hän ”ei ole työntekijänä millään tavalla epäonnistunut”, kuten yksi osallistuja kannustavasti kirjoitti.

Teksti: Anneli Karppinen, Tampereen ammattikorkeakoulu