PIRSSI-hanke käynnistyi

PIRSSI-hanke käynnistyi Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston hanketyöntekijöiden tapaamisella Mediapoliksen Movie-kokoustilassa keskiviikkona 11.9.2019. Projektipäälliköt Anneli Karppinen (TAMK) ja Miia Santalahti (TAU) olivat valmistelleet kokouksen asialistan.

EU-rahoitteinen PIRSSI-hanke kestää vuoden 2021 loppuun. Syksyn 2019 aikana laaditaan hankkeen tarkempi toteutussuunnitelma keväällä tehdyn rahoitushakemuksen suunnitelmaan perustuen. Hankkeessa työskentelevät henkilöt on nimetty sekä TAMKissa että TAUssa ja suunnittelutyö jatkuu vastuualueiden ja tarkempien hanketehtävien sopimisella. Hankkeessa järjestetään syksyn aikana yksi verkostotapaaminen ja työpaja, jonka tulosten pohjalta hanketta jatketaan tulevina vuosina. Työ on aloitettu, paljon sitä on vielä jäljellä.