Mentorointia vakassa

Yhteistä oppimiskumppanuutta luomassa

Mentorointia ja oppimiskumppanuutta varhaiskasvatuksessa –kärkihankkeessa kehitetään mentorointia, joka tukee varhaiskasvatuksen ammattilaisen ammatillista kehittymistä työelämän eri vaiheissa. Kärkihankkeen tavoitteena on luoda varhaiskasvatuksen toimintaympäristöön sopiva mentorointimalli. Malli luodaan yhteistyössä koulutuksen ja työelämän kanssa. Koulutuksen yhteistyökumppaneina ovat Tampereen seutukunnan varhaiskasvatusorganisaatiot päiväkoteineen. Tällä hetkellä mukana on yli 60 päiväkotia.