Esittely

MENTOROINTIA JA OPPIMISKUMPPANUUTTA VARHAISKASVATUKSESSA -KÄRKIHANKE
Ammatillisen kehittymisen jatkumo peruskoulutuksesta työelämään

– Mentorointi mahdollisuutena varhaiskasvatuksessa

Kärkihankkeessa kehitetään varhaiskasvatuksen opettajien ja varhaiskasvatuksen johtajien ammatillista kehittymistä mentoroinnin avulla.

Kärkihanke tähdentää jatkumoa varhaiskasvatuksen opettajien peruskoulutuksesta työelämään siirtymiseen ja työelämässä oppimiseen. Peruskoulutuksessa kehitetään varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoiden työssäoppimisen ohjausta. Päiväkodeissa työssäoppimista ohjaavat kärkihankkeen mentorikoulutuksessa koulutuksen saaneet mentorit.

Kärkihankkeessa koulutetut mentorit toimivat myös tukena varhaiskasvatuksen opettajan työelämään siirtymisessä ja työelämän aloitusvaiheessa. Mentoreita koulutetaan myös varhaiskasvatuksen johtajien ammatillisen kehittymisen tueksi.

MIKSI MENTOROINTIA?

Tarve osaamisen ja sitä tukevien käytäntöjen kehittämiseen nousee varhaiskasvatustyön uusista ja muuttuvista vaatimuksista. Myös varhaiskasvatustyön johtamisen rakenteet ovat muuttuneet ja johtajien valmennuksesta on keskusteltu.

Mentoroinnin merkitys työuran alkuvaiheessa on osoitettu, mutta varhaiskasvatuksessa mentorointi ei ole vielä vakiintunut eikä työelämään siirtyvää varhaiskasvatuksen opettajaa ole juurikaan tuettu. Varhaiskasvatusjohtajan tehtäviin siirtyvien systemaattista tukea ei organisatorisissa rakenteissa liioin ole.

Yhteenveto

  • Mentoroinnin merkitys työuran alkuvaiheessa on osoitettu
  • Kärkihankkeessa tuetaan varhaiskasvatuksen opettajana ja varhaiskasvatuksen johtajana aloittavien ammatillista kehittymistä
  • Rakennetaan jatkumoa peruskoulutuksesta työelämän oppimiseen
  • Painotetaan oppimiskumppanuutta

MIKÄ KÄRKIHANKE?

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti tammikuussa 2016 Opettajankoulutusfoorumin uudistamaan opettajien perus-, perehdyttämis- ja täydennyskoulutusta.