Varhaiskasvatuksen opettajista mentoreita -koulutus (10 op)

Kärkihankkeen varhaiskasvatuksen opettajista mentoreita –koulutuksessa mentorit koulutetaan sekä varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoiden työssäoppimisen ohjauksen, että työuran alkuvaiheen mentoreiksi.

Koulutuksessa tähdennetään hyviä ohjauskäytäntöjä, muuttuvia varhaiskasvatustyön vaatimuksia, jaettua johtajuutta ja varhaiskasvatussuunnitelman suuntaviivoja. Koulutus antaa valmiuksia tukea ammatillista kehittymistä. Lisäksi tarkastellaan työelämän muutoksen vaikutuksia ammatillisiin rooleihin ja kasvattajatiimin.

Työuran alkuvaiheessa oleva varhaiskasvatuksen opettaja tekee henkilökohtaisen ammatillisen kehittymisen suunnitelman yhdessä mentorin kanssa. Mentori tukee uuden työntekijän pääsyä pedagogisen yhteisön jäseneksi. Työelämän kanssa luodaan organisatoriset rakenteet mentorointiryhmille.

Koulutus on osallistujalle maksutonta. Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa koulutushanketta.

MILLOIN KOULUTUSTA?
Haku mentorikoulutukseen 2017
Koulutus käynnistyy keväällä 2018
Keväällä 2018 mentorikoulutus
Syksyllä 2018 mentorointiryhmät käynnistyvät
Syksyllä 2018 perehdytyskäytäntöjen tarkastelu osana mentorin työnkuvaa