Varhaiskasvatuksen johtajien mentorikoulutus (10 op)

-Mentoreita varhaiskasvatuksen johtajien tueksi

Kärkihankkeen toisessa vaiheessa koulutetaan varhaiskasvatuksen johtajia johtajan tehtäviin siirtyvien ja johtajan tehtävissä jo toimivien tueksi.

Koulutuksen aikana rakennetaan mentorointia johtajuuden, johtajan työn aloittamisen sekä ammatillisen kehittymisen tueksi varhaiskasvatuksessa. Koulutuksessa tähdennetään hyvien ohjauskäytäntöjen oppimisen lisäksi muuttuvia varhaiskasvatustyön ja johtajan työn vaatimuksia, johtajan asiantuntijuutta ja identiteettiä Mentorointi hyödyttää myös tiimiä, työyhteisöä ja organisaatiota yksilön ammatillisen kehittymisen lisäksi.

Koulutus sisältää yhdeksän lähikoulutuspäivää sekä oman mentoroinnin aloittamisen. Lisäksi mentori ohjaa työuran alussa olevan johtajan henkilökohtaisen ammatillisen kehittymisen suunnitelman tekemistä.

  • Haku mentorikoulutukseen kevät 2018
  • Syksyllä 2018 varhaiskasvatusjohtajien mentorikoulutus
  • Talvella 2019 mentorointiryhmät tai parimentorointi alkaa
  • Koulutus jatkuu kevääseen 2019