Varhaiskasvatuksen johtajien ensimmäiset mentorit kentälle

Kaikkiaan 21 varhaiskasvatuksen johtajaa Tampereen seudulta on kouluttautunut toimimaan aloittavien varhaiskasvatusjohtajien mentoreina. Tampereen yliopistossa järjestetty koulutus oli ensimmäinen lajissaan varhaiskasvatuksessa.

– Tarkoitus on tukea varhaiskasvatusjohtajana aloittavien työuran aloitusta ja ammatillista kehittymistä sekä vahvistaa johtajan ammatillista osaamista ja työidentiteettiä, kertoo koulutuksen hankepäällikkö Päivi Kupila Tampereen yliopistosta. Mentorointi voi olla tarpeellista myös työuran muissa vaiheissa, jolloin siihen on myös annettava mahdollisuus.

Koulutusta järjestämässä on ollut myös Tampereen seudun varhaiskasvatuksen kumppanuusverkosto, jossa ovat mukana Tampereen, Kangasalan, Ylöjärven, Pirkkalan, Nokian ja Lempäälän varhaiskasvatusorganisaatiot ja päiväkotien henkilöstö.

Mentorit ovat nähneet mentoroinnin hyvin tärkeäksi tueksi johtajan vaativassa työssä, mentorointi tukee myös työssä jaksamista, toteaa hankepäällikkö Päivi Kupila. Työn tekemisen tavat ovat muuttuneet ja mentorointi tarjoaa myös mahdollisuuden ratkoa ongelmia yhdessä.

– Mentoroinnin merkitys työelämän aloitusvaiheessa on osoitettu yleisesti, mutta varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä mentorointi ei ole vielä vakiintunut eikä johtajan tehtävissä aloittavaa ole juurikaan tuettu, Kupila kertoo.

Mentorointia ja oppimiskumppanuutta varhaiskasvatuksessa on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön tukemista opettajankoulutuksen kehittämis- ja kärkihankkeista. Tampereen yliopistossa vuosina 2017 – 2020 tehtävässä tutkimuksessa kehitetään malli ammatillisen kehittymisen tukemiseen.

Koulutuksen ensimmäisessä kokonaisuudessa keskityttiin opiskelijoiden työssäoppimisen ohjaukseen ja aloittavien varhaiskasvatuksen opettajien mentorointiin. Mukana oli yli 40 lastentarhanopettajaa yli 60 pirkanmaalaisesta päiväkodista.

Koulutusten päättymisten jälkeen mentorointi on tarkoitus vakiinnuttaa varhaiskasvatuksen toimintaympäristöihin yhdeksi työn tueksi.

Valmistuvat mentorit juhlivat perjantaina 24.5. klo 14 alkaen Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa, Linna K 103.

Lisätietoja:

Hankkeen vastuuhenkilö, varhaiskasvatuksen yliopistonlehtori Päivi Kupila,
050 318 6970, paivi.kupila@tuni.fi