Mentorikoulutusten jälkeen

Tässä blogi-postauksessa muistellaan kuluneiden kahden vuoden aikana toteutettuja mentorointikoulutuksia ja niiden vaikuttavuutta.

Kärkihanke alkoi mentorikoulutuksen suunnittelulla talvella 2017. Useat kouluttajat olivat oman tiedekunnan asiantuntijoita sekä lisäksi muutamia ulkopuolisia kouluttajia.

Varhaiskasvatuksen opettajien mentorikoulutus (10 op) toteutettiin ajalla 2.2.2018-26.10.2018. Mentoriksi valmistui 38 varhaiskasvatuksen opettajaa ja koulutuksen aikana aloitettuihin varhaiskasvatuksen opettajien ohjaamiin mentorointiryhmiin osallistui yhteensä 92 varhaiskasvatuksen opettajaa. Koulutuksessa pohdittiin mentorointikäytäntöjen ja periaatteiden lisäksi työn sisältöä, joka näkyi myös mentorien kokemuksessa: oma ammatillisuus vahvistui koulutuksen myötä.

Varhaiskasvatuksen johtajien mentorikoulutus (10 op) toteutettiin ajalla 24.8.2018-24.5.2019. Mentoriksi valmistui 21 varhaiskasvatuksen johtajaa ja koulutuksen aikana aloitettuihin mentorointiryhmiin osallistui 38 varhaiskasvatuksen johtotehtävissä työskentelevää aktoria. Myös varhaiskasvatuksen johtajien mentorikoulutuksessa mentorointikäytäntöjen lisäksi käsiteltiin johtajuus-työn sisältöjä, josta mentorit antoivat positiivista palautetta: useita koulutuksen sisältöjä oli viety omaan työarkeen.

Kärkihankkeen yhteydessä kaikilta mentorikoulutukseen osallistuneilta, heidän mentorointiryhmiin osallistuneilta aktoreilta sekä ohjausryhmältä on kerätty tutkimusaineistot, jonka analyysia on alettu toteuttamaan.

Mentorikoulutusten myötä on luotu rakenteita, joiden avulla voi tukea varhaiskasvatuksen ammattilaisia työssään vertaiskeskustelun kautta. Mentorointiryhmät ovat olleet tärkeitä pysähtymispaikkoja nopeatempoisessa arjessa ja luoneet mahdollisuuksia pohtia ammattiin liittyviä asioita. Mentorointiryhmissä on saatu vertaistukea saman ammattikunnan edustajalta luottamuksellisessa ilmapiirissä. Aktorit ovat kuvanneet oman ammatillisuutensa vahvistuneen ja tuoneet esille mentorointiryhmien tarpeen varhaiskasvatuksessa. Laadukas varhaiskasvatus tarvitsee toteuttajikseen ammattitaitoista henkilöstöä. Alustavat havainnot osoittavat vertaisryhmämentoroinnin erittäin tärkeäksi, joskin toiminta vaatii siihen koulutettuja mentoreita.

Tässä vaiheessa – kesäkuussa 2019-  kärkihanke siirtyy kesäloman viettoon. Syksyllä jatkuu tutkimusaineistojen analyysi. Kärkihanke loppuu keväällä 2020, jota ennen pidetään loppuseminaari talvella 2020. Seuraa hankkeen viestintää, niin kuulet lisää!