Hankkeen ohjausryhmä päätti toimintaansa

Mentorointia vakassa -hankkeen ohjausryhmä päätti virallista toimintaa hankkeessa. Antoisaa keskustelua ja reflektointia hankkeen ja mentoroinnin merkityksestä. Kiitimme kuntien ohjausryhmän jäseniä arvokkaasta työpanoksesta mentoroinnin kehittämistyössä!

Kuvasta puuttuvat Kirsi Lahtinen ja varhaiskasvatuksen professori Kirsti Karila.