Hankkeiden välinen yhteistyö jatkuu

Eri hankkeitten välinen yhteistyö on tärkeää, jotta saadut kokemukset leviävät mahdollisimman laajalle. Mentorointia ja oppimiskumppanuutta varhaiskasvatuksessa -hanke vastasi tähän haasteeseen. Hankepäällikkö Päivi Kupila koulutti 10.9. Oulun yliopiston varhaiskasvatuksen koulutuksen harjoitteluyhdyshenkilöitä.

Lisäksi hankepäällikkö Päivi Kupila koulutti 14.9. Raumalla RINNALLA Taide- ja kerrontalähtöinen mentoritoiminta -hankkeessa varhaiskasvatuksen opettajia.

Katso lisää RINNALLA-hankkeesta.