Ohjausta ja kieliopintoja

Hankkeen tavoitteena on sujuvoittaa maahanmuuttajataustaisten henkilöiden pääsyä korkeakoulutukseen sekä kehittää maahanmuuttajataustaisten korkeakouluopiskelijoiden edellytyksiä menestyä opinnoissaan ja työllistyä.

Toteutus

Hanke on Tampereen korkeakouluyhteisön yhteinen. TAMK hallinnoi hanketta ja on sen päätoteuttaja. TAMKin Pedagogiset ratkaisut yksikön asiantuntijat vastaavat hankkeen toteutuksesta. TAMKin vastuulla on erityisesti uuden ohjaus- ja neuvontapalvelun luominen ja suomen kielen oppimisen tukeminen. Tampereen yliopistosta mukana on asiantuntijoita kasvatustieteiden ja kulttuurin sekä informaatioteknologian ja viestintätieteiden tiedekunnasta. Yliopiston vastuulla on suomen kielen koulutusten kehittäminen ja järjestäminen yhdessä TAMKin asiantuntijoiden kanssa.

Hanke on alueellinen: se toimii Pirkanmaan alueella keskittyen Tampereen kaupunkiseudulle. Yhteistyötä tehdään useiden alueen toimijoiden kanssa.