Ohjausta ja kieliopintoja

Hankkeen tavoitteena on sujuvoittaa maahanmuuttajataustaisten henkilöiden pääsyä korkeakoulutukseen sekä kehittää maahanmuuttajataustaisten korkeakouluopiskelijoiden edellytyksiä menestyä opinnoissaan ja työllistyä.

Toteutus

Hanke on Tampereen korkeakouluyhteisön yhteinen. TAMK hallinnoi hanketta ja on sen päätoteuttaja. TAMKin ammattillisen opettajankoulutuksen asiantuntijat vastaavat hankkeen toteutuksesta, mutta mukana on myös muita yhteistyötahoja TAMKin sisältä. TAMKin vastuulla on erityisesti uuden ohjaus- ja neuvontapalvelun luominen.

Tampereen yliopistosta mukana on kasvatustieteiden tiedekunta ja viestintätieteiden tiedekunta. Yliopiston vastuulla on erityisesti suomen kielen koulutusten kehittäminen.

Hanke on alueellinen: se toimii Pirkanmaan alueella keskittyen Tampereen kaupunkiseudulle. Yhteistyötä tehdään useiden alueen toimijoiden kanssa.