Kieliopintoja

Kirjoittamisen tukipajalaisia Tampereen ammattikorkeakoululla.

Kirjoittamisen tukipajassa jalostettiin niin terveysalan, tekniikan kuin liiketaloudenkin tekstejä, mukana mm. opiskelijat Nour Alhabash ja Wendy Wei.

Suomen kielen osaamisen tärkeyttä ei voi liikaa korostaa, kun puhutaan yhteiskuntaamme kotoutumisesta ja intergoitumisesta. Sillä on olennainen rooli korkeakouluopintoihin hakeutumisessa sekä korkeakouluopinnoista selviytymisessä. Suomen kielen osaaminen on tärkeää myös työpaikkaa hakiessa. Suomen kielen opetukselle on tilausta.

Vastaamme hankkeessamme tähän tarpeeseen järjestämällä monenlaista kielikoulutusta. Tällaisia koulutuksia ovat esimerkiksi lukupiirit, tukipajat sekä erilaiset verkkototeutukset. Kielikoulutuspilottien kohderyhmänä ovat sekä korkeakouluyhteisömme opiskelijat, että vielä korkeakouluopintojen hakuvaiheessa olevat henkilöt. Pysyvän kielikoulutustarjonnan lisääminen on hankkeemme yksi tärkeimpiä tavoitteita.