Esittely

Hankkeessa kehitetään Suomen kielen koulutuksia ja ohjauspalveluita maahanmuuttajataustaisille henkilöille. Ohjaus- neuvonta- ja opetushenkilöstölle järjestetään aiheeseen liittyvää koulutusta. Samalla rakennetaan korkeakouluyhteisöön yhdenvertaista toimintakulttuuria.

Aikataulu: 2/3-2019 - 6/2021

Toteuttajat ja rahoitus

Hanke on Tampereen korkeakouluyhteisön yhteinen.
Hanketta rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella.

Tehtävät ja tavoitteet

Hankkeessa luodaan pysyviä käytäntöjä, jotka tukevat maahanmuuttajataustaisten pääsyä korkeakouluopintoihin ja niissä menestymistä:

 • Tampereen korkeakouluyhteisön verkkosivuille luodaan neuvontapalvelut maahanmuuttajataustaisille hakijoille. Tiedon välittämisen tukena käytetään selkeää kieltä sekä kuvia. SIMHE-palvelun verkkosivut
 • Avoimen AMKin ja täydennyskoulutuksen tarjontaan tuotetaan suomen kielen ja (opiskelu)kulttuurin koulutuksia pääasiassa verkko-opintoina. Ne sopivat niin korkeakouluun hakeutuville, kun siellä jo opiskeleville henkilöille.
 • Korkeakouluissa jo opiskeleville maahanmuuttajataustaisille kehitetään YKI-testin tasoille 4-5 johtavia suomen kielen koulutuksia. Lisäksi kokeillaan tapoja tukea kielen oppimista työssä tapahtuvan oppimisen aikana.
 • Korkeakoulujen, toisen asteen ja peruskoulujen ohjaus-, neuvonta- ja opetushenkilöstölle järjestetään koulutuksia: kulttuuri- ja kielitietoista pedagogiikkaa, ohjausta ja vuorovaikutusta.
 • Tampereen korkeakouluyhteisö luo oman SIMHE-neuvonnan mallin ja liittyy samalla mukaan kansalliseen SIHME-verkostoon.

Hankkeen tavoitteena on, että kaikki pystyvät käyttämään Tampereen korkeakouluyhteisön mahdollisuuksia yhdenvertaisesti. Hankkeen myötä korkeakouluyhteisöön rakentuu yhteinen, yhdenvertaisuutta ja kaikkien osallisuutta edistävä toimintakulttuuri. Myös laajempi alueellinen maahanmuuttajien ohjauksen osaaminen ja yhteistyö vahvistuvat.

Tulokset

 1. Tampereen korkeakouluyhteisöllä on SIMHE-palvelu. Siihen voi tutustua tarkemmin Tampereen korkeakouluyhteisön SIMHE-verkkosivuilla. SIMHE-ohjauksen ja suomen kielen opiskelumahdollisuuksien lisäksi verkkosivuilta löytyy mm. yliopisto-opettaja Maija Tervolan kehittämä suomen kielen sanastoon pohjautuva kielitesti, jonka avulla voi arvioida, riittäisikö oma kielitaitotaso korkeakoulussa suomeksi opiskeluun. Testiä voi käyttää vaikka ohjattavan kanssa yhdessä. Verkkosivuilta löytyy myös ohjaajalle ohjeet testin tulosten tulkintaan.
 2. SIMHE-ohjausta on tarjolla niille Suomessa asuville maahanmuuttajille, joita kiinnostaa korkeakouluopinnot. Henkilökohtaisen ohjausajan voi varata ottamalla yhteyttä SIMHE-ohjaajaan (simhe@tuni.fi).
 3. Suomen kielen oppimiseen on tarjolla joukko verkkokursseja, joita voi opiskella, vaikka ei vielä olisikaan korkeakouluopiskelijana. Kurssille päästäkseen suomen kielen taitotason täytyy olla pääosin vähintään B1-tasolla. Tarkoituksena on, että kursseilla voi vahvistaa suomen kielen taitoaan saadakseen paremmat valmiudet suomenkielisissä tutkinto-ohjelmissa opiskeluun tai työllistymiseen.
 4. SIMHE-vastuukorkeakouluna TAMK saa vuosille 2021 – 2024 strategiarahaa SIMHE-toimintaan. Tämän avulla toimintaa voidaan kehittää pitkäjänteisemmin.
 5. SIMHE-palvelun lisäksi hankkeen aikana tuotettua materiaalia jää pysyvään käyttöön:
  a. Työharjoittelun aikaiseen kielenoppimisen vahvistamiseen on tehty harjoittelupaketteja Moodleen:  sairaanhoitoliiketalous ja tekniikka. Asiasta voi tiedustella lisää: ella.hakala@tuni.fi
  b. Hankkeen aikana pidettyjen kulttuuri- ja kielitietoisuuskoulutusten materiaalista on koostettu lyhyet videot ja tehtäväpaketti Moodleen. Tampereen korkeakouluyhteisön henkilökunta voi tutustua materiaaliin ja käydä aineistoa läpi vaikka yhdessä oman tiimin tai kollegoiden kanssa keskustellen.

SIMHE-kehittämistyö on vasta alussa ja jatkuu tulevina vuosina niin korkeakouluyhteisön sisällä kuin valtakunnallisestikin sekä SIMHE Tampere -hankerahoituksella (-8/2022) että Talent Boost strategiarahalla (2021-2024). Pirkanmaan alueella kehitystyötä tehdään aktiivisesti eri verkostoissa. SIMHE on mukana muun muassa International House Tampereen palvelusuunnitelmissa.