Esittely

Hankkeessa kehitetään Suomen kielen koulutuksia ja ohjauspalveluita maahanmuuttajataustaisille henkilöille. Ohjaus- neuvonta- ja opetushenkilöstölle järjestetään aiheeseen liittyvää koulutusta. Samalla rakennetaan korkeakouluyhteisöön yhdenvertaista toimintakulttuuria.

Aikataulu: 2/3-2019 - 6/2021

Toteuttajat ja rahoitus

Hanke on Tampereen korkeakouluyhteisön yhteinen.

Hanketta rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella.

Tehtävät ja tavoitteet

Hankkeessa luodaan pysyviä käytäntöjä, jotka tukevat maahanmuuttajataustaisten pääsyä korkeakouluopintoihin ja niissä menestymistä:

  • Tampereen korkeakouluyhteisön verkkosivuille luodaan neuvontapalvelut maahanmuuttajataustaisille hakijoille. Tiedon välittämisen tukena käytetään selkokieltä sekä kuvia.
  • Avoimen AMKin ja täydennyskoulutuksen tarjontaan tuotetaan suomen kielen ja (opiskelu)kulttuurin koulutuksia pääasiassa verkko-opintoina. Ne sopivat niin korkeakouluun hakeutuville, kun siellä jo opiskeleville henkilöille.
  • Korkeakouluissa jo opiskeleville maahanmuuttajataustaisille kehitetään YKI-testin tasoille 4-5 johtavia suomen kielen koulutuksia. Lisäksi kokeillaan tapoja tukea kielen oppimista työssä tapahtuvan oppimisen aikana.
  • Korkeakoulujen, toisen asteen ja peruskoulujen ohjaus-, neuvonta- ja opetushenkilöstölle järjestetään koulutuksia: kulttuuri- ja kielitietoista pedagogiikkaa, ohjausta ja ulkomailla hankitun osaamisen tunnistamista.
  • Tampereen korkeakouluyhteisö luo oman SIMHE-neuvonnan mallin ja liittyy samalla mukaan kansalliseen SIHME-verkostoon.

Hankkeen tavoitteena on, että kaikki pystyvät käyttämään Tampereen korkeakouluyhteisön mahdollisuuksia yhdenvertaisesti. Hankkeen myötä korkeakouluyhteisöön rakentuu yhteinen, yhdenvertaisuutta ja kaikkien osallisuutta edistävä toimintakulttuuri. Myös laajempi alueellinen maahanmuuttajien ohjauksen osaaminen ja yhteistyö vahvistuvat.