Suomen kielen koulutus

TAVOITE: Luodaan Tampereen korkeakouluyhteisöön sellaisia pysyviä käytäntöjä, jotka tukevat maahanmuuttajataustaisten henkilöiden pääsyä korkeakouluopintoihin ja niissä menestymistä.

TEHTÄVÄT: Tutkintokoulutusten valinnaisiin kieliopintoihin ja avoimen AMKin ja täydennyskoulutuksen tarjontaan tuotetaan suomen kielen ja (opiskelu)kulttuurin koulutuksia pääasiassa verkko-opintoina. Ne sopivat sekä korkeakouluun pyrkiville valmentaviksi opinnoiksi että opiskelijoille. Ne vahvistavat kielitaitoa ja valmiuksia toimia itseohjautuvuutta ja tiimityötä edellyttävässä opiskelukulttuurissa.

Suunnittelua ohjaavia tekijöitä ovat opiskelutapojen ja -menetelmien joustavuus ja suomen kielen opintojen jatkuvuus ja saavutettavuus läpi opintojen. Tutkinto-ohjelmissa opiskelevien lisäksi otetaan huomioon myös korkeakouluun toiselta asteelta hakeutuvat ja täydennyskoulutuksena opintoja suorittavat henkilöt.

  • Joustavuus:  Opinnot tarjotaan pääosin verkossa, jolloin niihin voi osallistua riippumatta oman koulutusalan pakollista läsnäoloa vaativista kursseista. Opinnoissa pyritään myös ottamaan huomioon osallistujien oma opiskeluala.
  • Jatkuvuus:  S2-opinnot muodostavat jatkumon: opiskelija voi olla mukana jossain opintokokonaisuudessa koko opintojensa ajan.
  • Saavutettavuus:  Saatavilla olevat opinnot löytyvät helposti ja opiskelijalla on selvä kuva siitä, mikä opinto sopii hänen tarpeisiinsa. Koska kielenoppiminen koulutusalan opintojen rinnalla on opiskelijaa kuormittavaa, pyritään myös tarjoamaan kursseja, joille osallistumiseen on matala kynnys: opinnot tarjotaan sellaisessa muodossa, että niihin on helppoa osallistua. Kieliopinnoista karttuneet opintopisteet sisällytetään tutkintoon esimerkiksi vapaavalintaisina opintoina.

Korko-hankkeessa suunniteltavat suomi toisen kielenä -kurssit on tarkoitettu suomen kielen osaamisessaan edistyneellä, vähintään B1-/B2-tasolla oleville kielenoppijoille. Syksyllä 2019 pilotoidaan ensimmäinen Korko-hankkeen S2-kursseista. Sen laajuus on viisi opintopistettä, ja sen lopuksi osallistujat voivat osallistua Yleisten kielitutkintojen (YKI) suomen kielen keskitason testiin (YKI-tasot 3-4 eli Eurooppalaisen viitekehyksen tasot B1-B2). Lisätietoja YKI-testistä löytyy YKI-testin verkkosivuilta suomeksi tai englanniksi. Seuraavat kurssit alkavat syksyllä 2020. Lisäksi luodaan muita opintoja tukevaa materiaalia esimerkiksi opinnäytetyön kirjoittamista varten ja kehitetään kielenoppimista työelämässä, esimerkiksi pakollisten harjoitteluiden yhteydessä.

Kurssien aikataulu ja ohjelma

 

Suomen kielen tuki I–V 

Laajuus: 5 op

Taso: vähintään suomen kielen taitotaso B2

Opettaja: Maija Tervola

Ilmoittautuminen: Pakissa, ristiinopiskelun kautta tai ottamalla yhteyttä opettajaan sähköpostilla (maija.tervola@tuni.fi)

Aika: 1.9.2020 alkaen. Lähitunnit Kalevantien kampuksella 28.9. alkaen.

Kurssilla harjoitellaan opiskelussa ja työelämässä tärkeiden tekstien kirjoittamista (esimerkiksi essee, raportti ja opinnäyte). Tekstit liittyvät opiskelijan omaan ammattialaan ja sen opiskeluun.

Kurssilla harjoitellaan myös suomen kielen kuuntelemista, ymmärtämistä ja puhumista opiskeluun liittyvien harjoitusten avulla (esimerkiksi luento, esitelmä ja ryhmätyön tekeminen).

Kurssi alkaa keskustelulla opettajan kanssa. Keskustelun aikana arvioidaan opiskelijan kielitaitoa ja hänen tavoitteitaan. Kurssille voi osallistua, jos oma kielitaito on taitotasolla B2.

Kurssilla on etäopiskelua ja lähitunteja. Lähitunnit pidetään Tampereen yliopiston pääkampuksella Kalevantiellä. Lähituntien ajankohdista sovitaan opiskelijoiden kanssa yhdessä kurssin alussa.

 

Selkokirjan lukupiiri

Laajuus: 1 op

Taso: suomen kielen taitotaso A2–B2

Opettaja: Marja Oksanen

Ilmoittautuminen: Pakissa, ristiinopiskelun kautta tai ottamalla yhteyttä opettajaan sähköpostilla (marja.oksanen@tuni.fi)

Aika: 7.9. – 19.10.2020

Kurssilla luetaan yhdessä selkokielistä dekkaria. Dekkari tarkoittaa jännitysromaania tai salapoliisitarinaa. Selkokielisiä dekkareita voi lainata kirjastosta.

Lukemisen harjoittelemisen avulla opiskelusta tulee helpompaa, koska

  • sanavarasto laajenee
  • pystyy lukemaan pitkiä tekstejä paremmin
  • osaa tehdä päätelmiä luetun perusteella
  • osaa keskustella toisten kanssa lukemastaan.

Kurssi pidetään kokonaan verkossa. Siihen voi siis osallistua myös vaikka harjoittelun aikana.

 

Suomen kielen kirjoittaminen

Laajuus: 2 op

Taso: suomen kielen taitotaso B1

Opettaja: Ella Hakala

Aika: 15.9. alkaen

Ilmoittautuminen: Pakissa, ristiinopiskelun kautta tai ottamalla yhteyttä opettajaan sähköpostilla (ella.hakala@tuni.fi)

Kurssilla kirjoitetaan suomenkielisiä tekstejä erilaisista opiskeluun liittyvistä aiheista. Harjoitellaan kirjoittamisen suunnittelemista, annetaan palautetta ja saadaan palautetta omasta tekstistä.

Kurssin avulla opiskelija selviytyy paremmin kirjoittamistehtävistä.

Kurssille voi osallistua, jos oma kielitaito on tasolla B1.