Suomen kielen koulutus

Hankkeen tavoitteena on ollut luoda Tampereen korkeakouluyhteisöön pysyviä käytäntöjä, jotka tukevat maahanmuuttajataustaisten henkilöiden pääsyä korkeakouluopintoihin ja niissä menestymistä.

Korkeakoulun tarjontaan on tehty vaativan tason suomen kielen koulutuksia pääasiassa verkko-opinnoiksi. Ne sopivat sekä korkeakouluun pyrkiville että jo korkeakoulussa opiskeleville. Verkkokurssit vahvistavat kielitaitoa ja valmiuksia toimia itseohjautuvuutta ja tiimityötä edellyttävässä opiskelukulttuurissa. Lisäksi on toteutettu harjoittelupaketteja kielen oppimisen tueksi työharjoittelun aikana.

Suunnittelua ohjaavia tekijöitä ovat olleet opiskelutapojen ja -menetelmien joustavuus ja suomen kielen opintojen jatkuvuus ja saavutettavuus läpi opintojen.

Korko-hankkeessa suunniteltavat suomi toisen kielenä -kurssit on tarkoitettu suomen kielen osaamisessaan edistyneille, vähintään B1-/B2-tasolla oleville kielenoppijoille. Syksyllä 2019 pilotiin ensimmäiset Korko-hankkeen S2-kursseista.

Lisäksi hankkeessa on kehitetty kielenoppimista tukevaa materiaalia hyödynnettävaäksi erityisesti työharjoittelun aikana. Moodle-materiaalit on tehty seuraaville aloille:  sairaanhoitoliiketalous ja tekniikka. Materiaalia on mahdollista muokata myös muille aloille sopivaksi.

Kurssien aikataulu ja ohjelma

Katso ajankohtaiset tiedot tarjolla olevista suomen kielen kursseista SIMHE-verkkosivuilta.