Moninaisesti kohti korkeakoulua, KORKO-hankkeen loppuseminaari 11.5.

Tervetuloa KORKO-hankkeen loppuseminaariin!

Seminaari järjestettiin 11.5. klo 9-12 Zoomissa.

Pääpuhujana seminaarissa on kasvatustieteen maisteri, opetuskonsultti Ilona Taimela. Hänen puheenvuoronsa” kulttuuritietoisuus ja yhdenvertaisuusosaaminen opetuksessa” sisältää:

  • Kulttuuritietoisuus ja yhdenvertaisuusosaaminen
  • Opetus ja ohjausosaaminen moninaistuvassa yhteisössä
  • Korkeakouluihin kohdistuvat vaatimukset yhdenvertaisuudesta ja saavutettavuudesta
  • Antirasistinen toimintatapa opetuksessa.

Ilona Taimelalla on pitkä kokemus kulttuurisensitiivisyydestä ja monikulttuurisuudesta. Hän on työskennellyt Nuorisojärjestö Allianssissa, Euroopan neuvostossa, Helsingin ja Oulun yliopistoissa, sekä Helsingin kaupungilla. Lisäksi hän on ollut valtioneuvoston asettamassa valtakunnallisessa Etnisten suhteinen neuvottelukunnassa. Hän on luennoinut aiheesta laajasti ja kirjoittanut mm. ulkomaalaisten poliittisesta oikeudesta Suomessa sekä heidän e-osallisuusmahdollisuuksista. Hän on itse asunut sekä lapsena että aikuisena yli kuudessa maassa.

Mainos KORKO-hankkeen loppuseminaarista