Tunnistettua tunnustusta jälkihuollossa -webinaari lastensuojelun ammattilaisille pidettiin 26.5.2023

Kädet.

Hyvää jälkeä -hanke järjesti webinaarin hankkeen tiedontuotantoon osallistuneille lastensuojelun ammattilaisille.

Tunnistettua tunnusta jälkihuollossa -webinaari järjestettiin perjantaina 26.5.2023. Webinaari järjestettiin yhteisesti hankkeen tiedontuotantoon, kuten työpajoihin ja haastatteluihin osallistuneille lastensuojelun ammattilaisille. Tilaisuudessa tutkijat esittelivät aineiston analyysin alustavia tutkimustuloksia ja huomioita. Tutkijoiden pitämien alustusten pohjalta käytiin keskustelua sekä ryhmissä että yhteisesti.

Tilaisuuden tavoitteena oli mahdollistaa ammattilaisten ja tutkijoiden välinen vuoropuhelu sekä peilata tutkijoiden tekemiä havaintoja lastensuojelun ammattilaisten kokemuksiin työn arjesta. Tilaisuudesta saadun palautteen mukaan tutkijoiden tekemät havainnot onnistuivatkin jäsentämään ammatilaisten kokemuksia lastensuojelutyön jälkihuollosta. Palaute vahvisti myös sitä, että analyysin pohjalta rakentuneiden havaintojen ja käsitteiden avulla lastensuojelun jälkihuoltoon sisältyviä asioita ja prosesseja on mahdollista saada näkyvämmäksi.

Analyysien valmistuttua myös webinaarissa esiteltyä materiaalia tullaan julkaisemaan Hyvää jälkeä -hankkeen nettisivuilla.