Myönteisen tunnistamisen ´huoneentaulu´ käytännön jälkihuoltotyöhön

Turun ammattikorkeakoulun sosionomi (AMK) opiskelijat Ronja Rankonen, Ida Suomalainen ja Nea Suominen toteuttivat lehtori Niina Vuoriston ja yliopettaja Eeva Timonen-Kallion ohjauksessa kaksi kehittämispajaa keväällä 2023. Toiseen osallistui kolme jälkihuollon kokemusasiantuntijaa ja toiseen neljä jälkihuollon ohjaajaa, jotka työskentelevät yksityisillä palveluntuottajilla.

Kehittämispajoissa käsiteltiin toiminnallisten menetelmien avulla kokemusasiantuntijoiden ja jälkihuollon ohjaajien näkemyksiä myönteisen tunnistamisen elementeistä ja niiden toteutumisesta jälkihuollon työssä. Kehittämispajojen tuloksena syntyi muistilista myönteisen tunnistamisen elementeistä nuoren ja työntekijän vuorovaikutussuhteen eri vaiheissa: tutustuminen, tunnustaminen ja tukeminen. Alkuperäinen muistilista sekä kuvaus sitä taustoittavasta työstä on luettavissa Myönteinen tunnistaminen jälkihuollon työskentelyorientaationa.  Oheinen muistilista on muokattu alkuperäisestä huomioiden myönteisen tunnistamisen ulottuvuudet: tutustuminen, tunnustaminen, tukeminen (ks. Kallio, Häkli & Korkiamäki 2015).

 

´Huoneentaulu´ käytännön jälkihuoltotyöhön. Mitä ammattilaisten on hyvä huomioida, kun he haluavat toteuttaa myönteistä tunnistamista käytännön jälkihuoltotyössä.

Muistilista pdf- muodossa