Hyvää jälkeä -hanke Saksan Wiesbadenissa

Wiesbaden

Hyvää jälkeä -tutkimushanketta esiteltiin Wiesbadenissa, Saksassa Hochschule RheinMainissa tiistaina 8.11.2022.

Hyvää jälkeä -hankkeen Savonian osatoteutuksessa mukana olevat Tuija Pakarinen ja Pirjo Turunen tarkastelivat englanninkielisessä alustuksessaan (Good Traces- Transition from care to adulthood as experiences and practices in the changing landscapes of social care services- a case reflection) lastensuojelun palveluja Suomessa ja kertoivat Hyvää jälkeä-tutkimushankkeen tämän hetken vaiheesta. Esityksessä keskityttiin erityisesti tutkimuksen lähtökohtiin ja tarpeeseen kehittää hyviä jälkihuoltopalveluja 18–25-vuotiaiden, itsenäistymässä olevien nuorten tukemiseksi.

Alustus otettiin myönteisesti vastaan. Yhdessä pohdittiin, miten aikuistumassa olevat nuoret tulevat tunnustetuksi erilaisissa vuorovaikutustilanteissa yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan tasoilla. Keskustelussa huomattiin, että Saksassa ja Suomessa on samanlaisia tarpeita palvelujen kehittämiselle.

Alustusta kuuntelemassa ollut sosiaalityön professori Davina Höchlich kertoi Saksassa tehdystä tutkimuksesta jälkihuoltoteemaan liittyen. Sovimmekin, että vaihdamme aiheeseen liittyvää tutkimustietoa myös jatkossa.

Hochschule RheinMain
www.hs-rm.de