Nuorten oikein tunnustetuksi tulemisen kokemukset esillä Satahyvää-päivässä 20.10.2022

Kolmas Satahyvää - Satakunnan sosiaali-, terveys- ja hyvinvointitutkimuksen päivä järjestettiin 20.10.2022 Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMKissa.

Hyvää jälkeä -hankkeen tutkijat Tarja Vierula ja Saara Saukkola tarkastelivat Satahyvää-tutkimuspäivän puheenvuorossaan lastensuojelun jälkihuollon palveluja käyttävien nuorten oikein tunnustetuksi tulemisen kokemuksia. Esityksessä keskityttiin erityisesti 18–25-vuotiaiden, itsenäistymässä olevien nuorten kertomiin kokemuksiin. Näkökulman taustateoria muodostuu tunnustussuhdeteorioista. Niissä keskeistä on, miten tulemme tunnustetuksi erilaisissa vuorovaikutustilanteissa yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan tasoilla.

Esityksessä käytetty aineisto koostuu Hyvää jälkeä -hankkeessa kerätystä etnografisesta aineistosta. Alustavina havaintoina aineistosta on muodostettu oikein tunnustamiseen liittyvät tekijät:

  1. vastavuoroisuus ja tekojen tärkeys
  2. itsenäiseen elämään siirtymisen pitkäkestoisuus
  3. tunnustamisen kokemusten ristiriitaisuus
  4. monentasoiset oikein tunnustamisen kokemukset

Aiemmissa jälkihuoltoon liittyvissä tutkimuksissa näkökulma on yleensä järjestelmän pulmakohtien tarkastelussa, mikä onkin käytäntöjen kehittämisen kannalta tärkeää. Yhtä tärkeä lisä tämänhetkiseen tutkimuskeskusteluun ja kehittämiseen on myös keskittyminen siihen, mikä on nuorten näkökulmasta hyvää ja toimivaa.