Verkostot digitalisaation kehittämisessä

DigiSyke-hankkeessa toteutuista hackathoneista

-kirjoittaja on yrityksen kehittämisen ja kansainvälistymisen sekä teollisuuden uudistamisen asiantuntija Kimmo Haapea, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:sta.

 

DigiSyke- ja Etelä-Savon Uudistuva Teollisuus (2015-2016) -hankkeiden kautta päätettiin kokeilla myös Hackathon -menetelmää pk-yritysten digitalisointiprojektien ideoimiseksi. Ensimmäisinä yrityksinä 24 tuntia kestävää Industrial Hackathonia uskaltautuivat kokeilemaan Pertunmaalla Kuortin teollisuusalueella toimivat Plastep Oy ja Pelaser Oy, ja päätimme järjestää hackathonin molemmissa yrityksissä yhtä aikaa 15.-16.1.2016. Tapahtuma toteutettiin yhtä aikaa Tampereella järjestetyn hackathonin kanssa, ja Kuortin ja Tampereen välillä vaihdettiin tietoja Skypen välityksellä pari kertaa hackathonin aikana. KuorttiHackissä oli 38 osallistujaa 5 eri oppilaitoksesta ja 2 IT-yrityksestä. Osallistujat olivat kotoisin 12 eri maasta, joten tapahtuma päätettiin järjestää englanninkielisenä.

Nuppu Rouhiainen Tekisistä tutustui Plastepin Oy:n AR-sovellukseen Alihankintamessuilla Tampereella 2017. Kuvassa myös Jari Ketomäki Plastepista. Kuva Kimmo Haapea.

 

KuorttiHackin tulokset yllättivät Plastepin ja Pelaserin yrittäjät innovatiivisuudellaan, ja MAMKin (nyk. XAMK) opiskelijatiimin tekemästä voittajaratkaisuista alettiinkin kehittää toimivia ohjelmia pian tapahtuman jälkeen. Plastepissa käyttöönotetun tuotannon seurantajärjestelmän (MES) toteutti Production Software Oy. Pelaserin hinnoitteluohjelma on tätä kirjoitettaessa vielä kesken yrittäjien omista kiireistä johtuen. KuorttiHack oli tiettävästi ensimmäinen Suomessa pk-yrityksessä järjestetty hackathon, ja osallistujat kuljetettiin tilausajobussilla Mikkelistä Kuorttiin.

 

Tuloksista rohkaistuneina esittelimme hackathon -menetelmää myös muille yrityksille, ja seuraava tapahtuma, HackTheConcrete järjestettiin Mikkelin Betoni Oy:ssä maaliskuussa 2016. Tulokset olivat jälleen hyviä ja Mikkelin Betonin toimihenkilöitä innostaneita, mutta niitä ei alettu kehittää, koska yrityksen omistajat neuvottelivat samaan aikaan liiketoimintakaupasta Betset Oy:n kanssa, eikä kehittämistoimenpiteitä nähty tarpeellisena siinä vaiheessa.

 

Mm. veneteollisuuteen putkentaivutusratkaisuja toteuttavassa Joros Oy:ssä järjestetyssä HackTheTube -hackathonissa Punkaharjulla syyskuussa 2016 kehitettiin 20 osallistujan ja 6 tiimin voimin mm. RFID-teknologiaa ja muotoilua sisältäviä ratkaisuja, joista Joros alkoi kehittää tuotantoon käyttöönotettavaa ratkaisua keväällä 2017. Yrityksessähän oli jo käytössä IoT-järjestelmä, jonka avulla tuotantokoneiden kapasiteetin käyttöä oli seurattu vuoden ajan, ja ko. järjestelmän toimittanut Insolution Oy sai toteutettavakseen myös tämän hackathonissa ideoidun sisäistä logistiikkaa ja tuotannon virtausta parantavan järjestelmän. HackThe Tubeen järjestettiin kuljetus Kotkasta ja Mikkelistä asti, sillä opiskelijat olivat pääasiassa KyAMKin ja MAMKin (nyk. XAMK) opiskelijoita. Voittajatiimi tuli KyAMKista.

 

Lipa-Betoni Oy:ssä Pieksämäellä toteutettiin hackathon marraskuussa 2016. Hackathoniin osallistui päällekkäisten hackien takia vain 15 osallistujaa, joista 2 oli startup-yrityksestä. Lipa-Betoni on jo ottanut käyttöön kisan voittajaratkaisun, sisäistä viestintää parantavan infonäyttösovelluksen. Kisan voitti tiimi, jonka jäsenet olivat LAMKista ja MAMKista. Sovelluksen toteutti Observis Oy Mikkelistä.

digisyke
Kuvia Casemet-hackathonista 2017. Kuvat: Kimmo Haapea.

 

Vuonna 2017 DigiSyke -hankkeessa on järjestetty 4 hackathonia: ExpoHack (Lahti) ja SapSyke Hackathon (Tampere) maaliskuussa sekä Security Hack syyskuussa ja Casemet Hack marraskuussa Mikkelissä.

SAPSyke  hackathon youtubessa.

 

digisyke

 

Security Hackissä haluttiin selvittää (tiettävästi ensimmäistä kertaa Suomessa) hackathonin avulla, kuinka haavoittuvia pk-yritysten tietojärjestelmät ovat hakkereiden hyökkäyksille. Kohteina oli Plastep Oy:n ja Lipa-Betoni Oy:n tuotantoon liittyvät seurantajärjestelmät. Kisaan pääsyn edellytyksenä oli melko vaativan ennakkotehtävän ratkaiseminen, josta johtuen kisaan osallistui vain 12 opiskelijaa 5 tiimistä. Näistä vain 3 tiimiä oli mukana 24 tuntia kestäneen kisan loppuun saakka, mikä osoittaa, että tietomurto ei onnistu ihan kaikilta ohjelmisto-osaajiltakaan. Kisan voittanut tiimi pystyi kuitenkin murtautumaan kaikkiin kolmeen kohteeseen, ja toiseksi sijoittunut tiimi kahteen kohteeseen kolmesta, joten haavoittuvuuksia löytyi ja pk-yritykset saivat tietoja, joiden avulla järjestelmien suojaamista voidaan parantaa.

 

Casemet Oy:ssä 24.-25.11.2017 järjestetyssä CaseHackissä oli mahdollisuus ideoida kuljetusrobotteja ja beacon-teknologiaa hyödyntäviä sisäisen logistiikan ratkaisuja. Osallistujia oli kaikkiaan 32 henkilöä 4 eri oppilaitoksesta, ja kisan voitti SavoniaAMK:sta Kuopiosta tullut useasta kansallisuudesta koostuva tiimi. Voittajaratkaisussa ei ollut tällä kerralla tietotekniikkaa vaan yksinkertaisia toimintatapamuutoksia, joilla sisäistä logistiikkaa voidaan parantaa. Juryn päätökseen vaikutti eniten ratkaisun nopea käyttöönotto ja vaikuttavuus tuotantoon, ja ratkaisun ensimmäinen osa otettiin käyttöön jo tapahtumaa seuraavalla viikolla.

 

Kuvia Casemet-hackathonista 2017. Kuvat Kimmo Haapea.

digisyke

lue digitalisaation johtamisesta

lue mitä digitalisoida ja miksi?

lue miten henkilöstö otetaan mukaan digitalisointiin

lue viestinnän ja markkinoinnin digitalisoimisesta

lue prosessien digitalisoimisesta