Henkilöstö mukaan digitalisointiin

Miten saada työntekijät mukaan digimuutokseen?

 

Työn digitalisoitumisen edellytys on, että työntekijät ottavat uudet teknologiat käyttöön. Ilman työntekijöiden tekoja työ ei digitalisoidu.

Uuden teknologian käyttöönotto edellyttää työntekijöiltä innostusta ja motivaatiota. Usein uusi teknologia vaatii uuden opettelua ja se vie lisäaikaa ja energiaa. Jotta innostusta löytyy, on työhyvinvoinnin perustason oltava kunnossa. Väsynyt tai kyynistynyt ei jaksa innostua uusista asioita.

Miten työntekijät saadaan innostumaan uudesta teknologiasta?

Kun työntekijä kokee, että hän hallitsee työnsä, saa tehdä työtään sopivan itsenäisesti ja niin sanotusti ”hyvässä seurassa”, edellytykset innostukseen ovat kunnossa. Edellä kuvattujen työhön liittyvien perustarpeiden tyydyttyminen on tutkimusten mukaan yhteydessä parempaan työmotivaatioon ja työhyvinvoinvointiin. Näistä perustarpeista on huolehdittava silloinkin, kun työ digitalisoituu. Lisää vinkkejä alla olevalla videolla.

Toista video YouTubessa (aukeaa uuteen välilehteen)

Hallinnan tunne työn digitalisoituessa

Työn hallinnan kannalta on olennaista, että työntekijällä on riittävästi osaamista käyttää uutta teknologiaa: Tunne siitä, että minä hallitsen teknologian – ei teknologia minua. Hallittavuuden tunnetta lisäävät osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet. Kun pääsee osallistumaan digimuutoksen suunnitteluun ja toteuttamiseen tietää, mitä on tulossa ja tapahtumassa.  Muutokseen osallistuminen lisää tunnetta siitä, että homma on hallinnassa. Koska osaaminen luo perustan hallinnalle, työntekijöille on tarjottava mahdollisuus opetella teknologioiden käyttöä työajalla ja näin kartuttaa osaamista arjen tekemisen kautta. Työntekijät voivat osallistua myös koulutusten suunnitteluun tai organisoida vaikka itseohjautuvasti vertaiskoulutusta, jossa osaavammat opettavat toisiaan.

Itsenäisyyden tunne työn digitalisoituessa

Itsenäisyys ja autonomia työssä ovat keskeisiä työhyvinvointiin ja motivaatioon vaikuttavia tekijöitä. Kun työ digitalisoituu, voi tuntua, että itselle tärkeät asiat muuttuvat liikaa. Voi tuntua, että joku toinen määrää liikaa sitä, miten teen työni. Oma vanha tuttu, hyväksi havaittu työtapa saattaa mennä vaihtoon. Tällaiset tuntemukset voivat vähentää halukkuutta käyttää uutta teknologiaa, ja uhata työhyvinvointia. Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien antaminen ruokkivat myös itsenäisyyden tunnetta. Kun työnantaja on kiinnostunut työntekijän mielipiteestä, työntekijä voi kokea, että tulee kuulluksi erityisesti, jos kriittisemmätkin kannata kuullaan ja otetaan huomioon.

Sosiaalinen tuki työn digitalisoituessa

Yleensä työntekijöitä motivoi toistensa seura, toisilta saatu tuki sekä toisten auttaminen. Kun digimuutosta tehdään yhdessä työntekijöiden kanssa, se voi jo sinällään innostaa heitä. Usein työpaikalla on aina myös muutamia, jotka ovat innostuneempi uusista teknologioista. Heillä saattaa olla osaamistakin enemmän. Kannattaakin hyödyntää heidät toisten tukijoina ja opettajina. Toki pitää huolehtia siitä, että he eivät kuormitu liikaa toisten auttamista tai tukemisesta.

Kirjoittaja: Jaana-Piia Mäkiniemi, tutkijatohtori, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos, Työhyvinvoinnin tutkimusryhmä.

 

lue digitalisaation johtamisesta

lue mitä digitalisoida ja miksi?

lue viestinnän ja markkinoinnin digitalisoimisesta

lue prosessien digitalisoimisesta

lue verkostoista digitalisaation edistäjinä