Arvioi ja johda digitalisaatiota

Digicap – yrityksen digitaalisuuden tason arviointi ja kehittäminen

Yrityksille tarjotaan paljon digitaalisuuteen ja toiminnan digitalisointiin liittyviä tuotteita, palveluja ja kehityshankkeita. Usein nämä ovat yksittäisten asioiden digitalisointiin tarkoitettuja laitteita, IT-ohjelmistoja tai palveluja. Yritysten päättäjien on vaikea nähdä ja mahdotonta hallita kokonaisuutta digitaalisuuden mahdollisuuksista. Myös tarvittavan tietämyksen ylläpitäminen nopeasti kehittyvistä digitaalisista teknologioista, ratkaisuista ja toimintatavoista on haasteellista. Näiden edellä mainittujen asioiden helpottamiseksi ollaan kehitetty toimintamalli ja työkalu.

Digicap on yksinkertainen toimintamalli ja työkalu liiketoiminnan kehittäjälle digitaalisuuden tason ja kyvykkyyden arviointiin sekä kehittämisen ohjaamiseen. Digicap-analyysin avulla saadaan käsitys digitaalisuuden tasosta kokonaisuudessaan ja liiketoiminnan eri osa-alueilla. Havainnollisen raportin ja tulosten analysoinnin avulla selvitetään kehitystarpeet ja mietitään digitaalisuuden tavoitetaso.

 

Digicap auttaa yritystä:

· tunnistamaan yrityksen aseman digitaalisessa toimintaympäristössä.

· optimoimaan toimintaa toimialaan ja kilpailijoihin nähden.

· hyödyntämään digitaalisuutta aktiivisesti ja kokonaisvaltaisesti.

 

 

Digicapin tulokset kertovat millä tasolla yrityksesi toiminta on tällä hetkellä eri toiminnan osa-alueilla ja antaa kokonaisuudesta Digicap-lukeman. Tulokset perustuvat vastaajien omiin arviointeihin asiantuntijan avustuksella.

 

 

 

Digitaalisuuden taso on kuvattu viiteen eri porrasaskelmaan, jotka kuvaavat digitaalisuuden hyödyntämisen laajuutta, aina perinteisestä liiketoiminnasta digitaaliseen liiketoimintaan saakka. Tasot eivät kuvaa yrityksen toiminnan hyvyyttä vaan vain toiminnan digitaalisuuden hyödyntämistä ja sen laajuutta. Yritykset voivat itse valita oman tavoitetasonsa.

 

 

 

Digicapissä arvioidaan digitaalisuutta yrityksen toiminnan viidellä eri osa-alueella; 1) palvelut ja tuotteet, 2) markkinointi, 3) myynti, 4) tuotanto ja logistiikka sekä 5) johtaminen ja tukipalvelut. Jokaisessa näissä osa-alueessa on neljä arvioitavaa kriteeriä, joiden perusteella digitaalisuuden taso määritetään. Saadut tulokset auttavat optimoimaan digitaalisuuden ja digitaalisten ratkaisujen kehittämistä.

 

Tulosten perusteella saadaan tietää  millä viidellä digitaalisuuden porrastasolla ollaan ja vastaako se yrityksen tavoitetasoa.

 

Digicapin raportti kertoo kokonaistuloksen lisäksi eri osa-alueiden tulokset havainnollisesti graafeina. Mitä kauempana piste on keskiöstä, niin sitä suurempi on digitaalisuuden taso kyseisessä toiminnassa. Digicapin digitasoituksen arvo määräytyy samaan tapaan kuin golfin tasoitus. Aloittelija lähtee 54:stä tiputtamaan tasoitusta osaamisen ja kokemuksen mukaisesti. Eli mitä enemmän ja laajemmin asioita on digitaalisoitu, sitä pienempi on lukema. Tasoituksen ollessa lähempänä nollaa (0) ollaan jo hyvin lähellä digitaalisesta liiketoimintaa.

 

Kenelle Digicap?

Digicap-analyysityökalu on tarkoitettu liiketoiminnan digitaalisuuden kehittämispalveluja tarjoavien yritysten, konsulttien ja yhteisöjen käyttöön. Digicapin itsearviointipalvelu on tarkoitettu pääosin pk-yritysten tai muun vastaavien toimijoiden käytettäväksi. Itsearviointipalvelua ja toimintamallia on kehitetty ja sitä edelleen kehitetään DigiSyke-hankkeessa. Tavoitteena on luoda laajempi digitaalisuuden kehitysmalli yritysten ja kehitysorganisaatioiden verkoston hyödynnettäväksi ja hankkeiden koordinointiin.

Lue lisää Digicapin sivuilta.