Digitalisaation johtaminen

Johtaminen on vuorovaikutteista sosiaalista toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Niin myös digitaalisuuden johtaminen. Digitaalisuus ja sen kehittäminen eivät ole vain teknologiaa ja sen muuttumista, vaan mitä suuremmissa määrin se on toimintatapojen muutosta. Teknologia ja sen nopea kehitys antavat yrityksille todellisen mahdollisuuden muuttua.  Kun käyttäjät ottavat teknologian omakseen muutosta positiiviseen alkaa tapahtua.

Muutosjohtamista

Digitalisaation tai digitaalisuuden johtaminen on pääosin viestintää, kuuntelua, ennustamista ja muutosjohtamista. Se on avointa keskustelua henkilöstön kanssa ja asiakkaiden tarpeiden tunnistamista. Johtajalta vaaditaan aikaisempaa enemmän kykyä uudistua ja uudistaa liiketoimintaa ihmisten eli työntekijöiden ja asiakkaiden näkökulmat huomioiden. Johtamisessa on pidettävä huoli yrityksen pääomien (aineellisten ja aineettomien) säilyttämisestä ja kasvattamisesta. Kehittämishankkeissa henkilöstön ja muiden resurssien viisas käyttö lisää voimavaroja tavoiteltavan lopputuloksen saavuttamiseen.

Ketteryyttä

Teknologian ja digitaalisuuden kehityksen myötä liiketoimintaympäristön muutos on nopeaa ja koko organisaatiolta vaaditaan ketteryyttä kulkea muutoksen mukana. Pidemmän aikavälin kehitystavoite on jaettava hallittaviin, pienempiin ja mitattaviin, kokonaisuuksiin. Kehitystä on voitava tehdä lyhytkestoisin, ketterin menetelmin ja pilotoiden. Johtamisen rohkeus ja asenne uudistua sekä kokeilukulttuurin rakentaminen avaa digitaalisuuden myötä myös mahdollisuuden aivan uudenlaiseen liiketoimintaan.  Yrityksen strategiaa tarkistetaan ja päivitetään.

Kokonaisnäkemystä

Uusia digitaalisia ratkaisuja ja teknologioita on jo nyt paljon tarjolla. Uusien palvelujen, toimintatapojen ja liiketoimintamallien kehittämisessä on kyettävä tekemään päätöksiä. Jos johdolla itsellä ei ole päätöksen tekoon riittävää digiymmärrystä, voidaan sitä hankkia luotettavilta kumppaneilta. Kumppaneiden avulla saadaan tarvittavaa kokonaisnäkemystä digitaalisuuden kehittämisestä sekä myös arvio digitaalisuuden tasosta ja sen kehittämiskyvykkyydestä.

Ihmisten huomioimista

Useamman yrityksien strategiassa mainitaan, että sen tärkein voimavara on henkilöstö. Vaikka robotit ja ohjelmistorobotit lisääntyvätkin lähes kaikilla aloilla ja toiminnoissa, on ratkaisujen vaikutus tuottavuuteen pitkälti ihmisistä kiinni. Onkin tärkeää ottaa henkilöstö mukaan suunnitteluun riittävän aikaisessa vaiheessa. Digitaalisuuden hyvään johtamiseen kuuluu estää teknostressin syntyminen työpaikoilla, niin omassa kuin asiakkaidenkin yrityksissä. Kaikkia palveleva tavoite on, että työyhteisö ja yksilö voi hyvin.

Kirjoittaja: Timo Hakkarainen digitaalisuuden edistäjä, yrittäjä Digioptimo Oy

 

lue virpi einola-pekkisen kirjoitus työ 2.0 -kirjoitus

lue timo rainion digituumasta toimeen -kirjoitus

lue Jari jussilan teollisuusyritys ja some -kirjoitus