Lue digitalisaatiosta ja työhyvinvoinnista lisää seuraavista linkeistä:

TYÖHYVINVOINTI Esimies kehitä työhyvinvointia

ESR – rakennerahastot. Suomi saa tukea kahdesta rakennerahastosta: Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta.

INSYKE – Kilapailukykyä teollisuuteen digitaalisilla toimintatavoilla.

Teollisuusyrityksen digipolku -katsaus digitalisaatioon teollisuusyritysten näkökulmastaLakkala, Harri; Rainio, Timo; Jussila, Jari ; Kärkkäinen, Hannu; Pirttilä, Olli; Seppänen, Marko ; Peltola, Tero. Helsinki : TEKES, National Technology Agency, Finland, 2015. 36 s. (Tekes Review 319/2015).

KIRJOJA/ARTIKKELEITA

Alasoini, T. 2015: Digitalisaatio muuttaa työtä – millaista työelämää uudistavaa innovaatiopolitiikkaa tarvitaan? Työpoliittinen aikakauskirja 2/2015. Työ- ja elinkeinoministeriö. Helsinki.

Bharadwaj, A., El Sawy, O. A., Pavlou, P. A. & Venkatraman, N. (2013). Digital business strategy: Toward a next generation of insights. Mis Quarterly, 37(2), 471-482

Ilmarinen, V. & Koskela, K. 2015: Digitalisaatio: yritysjohdon käsikirja. Talentum: Helsinki.

Kane, G. C., Palmer, D., Phillips, A. N., Kiron, D., & Buckley, N. (2015). Strategy, not technology, drives digital transformation. MIT Sloan Management Review and Deloitte University Press. http://sloanreview.mit.edu/projects/strategy-drives-digital-transformation/

Westerman, G., Tannou, M., Bonnet, D., Ferraris, P., & McAfee, A. (2012). The Digital Advantage: How digital leaders outperform their peers in every industry. MITSloan Management and Capgemini Consulting, MA, 2-23.

Digitaalinen polku. Keskuskauppakamarin ylläpitämä sivusto.

Suomi- Teollisen Internetin Piilaakso. •Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisu

Rikama 2015. Digitaalisesti suuntautuneet pk-yritykset. Työ-ja elinkeinoministeriö.

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].ISSN=1797-4380. 2014, 7. Digitalisaatio yritysten liiketoiminnassa 2012–2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.1.2017]. Saantitapa.

Palvelutalouden murros ja Suomen kasvun mahdollisuudet. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 12/2015.

Menestyjät löytyvät rohkeista kokeilijoista. Kauppalehden artikkeli.

Digisparraus –Keskuskauppakamarin sivu

Solitan Tink Tank –raportti 2017: Datavallankumous ja liiketoiminta.

Digitaalisesti suuntautuneiden pienten yritysten menestystekijät. 2016. Suomen Yrittäjät. 

Suomalaisten pk-yritysten digitaalisuus 2017. Suomen Yrittäjien pp-esitys.

Pk-yritysten digitaaliset kyvykkyydet ja kasvu. 2017.  Googlen esitys.

Westerman ym. 2012; Solitan uusin raportti datatalous; (Kane et. al. 2015).; (Boston balanace; McDonald & Rowsell-Jones 2012), Bharadwaj, ym., 2013: Alasoini 2015.