Kehitä toimintaa

Lean-periaatteet digitalisoidussa tuotannon johtamisessa

Yrityksen tai organisaation tehtävänä on tuottaa asiakkaille ja itselleen arvoa. Työn suorittamiseen kuluu aikaa.  Arvoa lisäävällä ajalla tarkoitetaan niitä asioita, joista asiakas on valmis maksamaan suoraan tai epäsuorasti. Ei-arvoa lisäävä aika on arvoa lisäävän ajan vastakohta.

Digitalisaatio on tiedonsiirron nopeutumista, helpottamista ja päällekkäisen työn vähentämistä. Lean on laatujohtamisen periaatteiden soveltamista tuottamiseen, yksinkertaisimmillaan se tarkoittaa asiakastyytyväisyyden ja tuottajatyytyväisyyden maksimointia. Leanin tavoite on olemassa olevien resurssien sitominen arvoa tuottavaan työhön.

Mikkelissä ja Etelä-Savossa alettiin toden teolla suunnitella ns. perinteisten tuotannollisten yritysten digitalisaatiota vuosina 2012-2014, kun alueella tehtiin 35 pk-yritykseen liiketoimintaprosessien analysointia ja niiden perusteella kehittämisohjelmia, joissa lean ja digitaaliset mahdollisuudet nousivat vahvasti esille. Kehittämiskohteiksi nousivat monella yrityksellä liiketoiminnassa syntyvän hukan poistaminen, tuotannon seuranta ja ohjaaminen ja digitaalinen markkinointi.

Lean-työpajoja alettiin järjestää pk-yrityksille Joensuulaisessa Sun Profile Oy:ssä jo v. 2014, ja ensimmäisiä digitalisointiprojekteja aloitettiin samoihin aikoihin. Yrityksillä oli kuitenkin haastavaa hahmottaa, mistä päästä ja millaisilla ratkaisuilla digitalisaatiota aletaan ajamaan liiketoimintaan, joten oli tarpeen kiihdyttää kehitystä projekteilla, kuten DigiSyke – Digitaalista Sykettä Teollisuuteen (2015-2017). Projektien kautta pystyttiin järjestämään tehokkaasti yritysten välisiä työpajoja mm. datan keräämisestä ja analysoinnista sekä yritysten sisäisistä viestintäkeinoista, joissa 6-10 yritystä kerrallaan hyödynsivät vertaisoppimista ja alkoivat suunnitella yhdessä teollisen internetin ratkaisujen käyttöönottoa, kukin omissa yrityksissään.

Lue lisää yhteiskehittämisestä ja  hackathoneista.

digisyke

 

Lean periaatteista lisää mm. seuraavissa julkaisuissa.

https://fi.linkedin.com/in/torkkolasari

Jussi Heikkilä ja Miia Martinsuo, Lean-tuotanto ja sen johtaminen: onnistuminen, haasteet ja soveltuminen Suomen yrityksiin ja muihin organisaatioihin (Valtioneuvoston julkaisuja, Työpoliittinen Aikakauskirja 3/2015)