Tukea ja työpajoja tekoälyavauksia kehittävien yritysten AI-lähettiläille

AI-lähettiläs-hanke tuki yritysten avainhenkilöiden kehittymistä tekoälyn ja data-analytiikan osaajiksi. Hanke oli käynnissä 1.3.2021–28.2.2023.

AI-lähettiläs

AI-lähettiläs-hankkeen tavoitteena on mahdollistaa yrityksille tekoälyyn ja datan hyödyntämiseen liittyvän käytännönläheisen kyvykkyyden hankkiminen ja toimintamallin omaksuminen.

Tavoitteena näillä osaamiseen perustuvilla muutoksilla on uuden liiketoiminnan löytyminen tai olemassa olevan tehostuminen AI-lähettiläsroolin avulla. Samalla tehostetaan ja vakiinnutetaan dataosaamiseen ja tekoälyyn liittyvää yhteistoimintaa ja vuorovaikutusta relevanttien toimijoiden kanssa.