Tukea ja työpajoja tekoälyavauksia kehittävien yritysten AI-lähettiläille

AI-lähettiläs-hanke tukee yritysten avainhenkilöiden kehittymistä tekoälyn ja data-analytiikan osaajiksi

AI-lähettiläs

AI-lähettiläs -hankkeen tavoitteena on mahdollistaa yrityksille tekoälyyn ja datan hyödyntämiseen liittyvän käytännönläheisen kyvykkyyden hankkiminen ja toimintamallin omaksuminen.

Tavoitteena näillä osaamiseen perustuvilla muutoksilla on uuden liiketoiminnan löytyminen tai olemassa olevan tehostuminen AI-lähettiläsroolin avulla. Samalla tehostetaan ja vakiinnutetaan dataosaamiseen ja tekoälyyn liittyvää yhteistoimintaa ja vuorovaikutusta relevanttien toimijoiden kanssa.