Työpajat ja materiaalit

AI-lähettiläs -hankkeen prosessikuva. Kehitystehtävä: Aiheen määrittely, Työpaja 1. alustava analyysi, Työpaja 2., PoC-määrittely/kokeilut (optionaalinen). PoC: PoC-suunnittelu/toteutus, jalkautus yrityksissä. Seuraavan AI-lähettiläs-kierroksen kehityshanke.

Työpajoja ja valmennuksia järjestetään sekä Pirkanmaalla että Varsinais-Suomessa. Valitsemalla oikean alueen valikosta pääset näkemään työpajojen ja valmennusten tarkemmat tiedot ja aikataulun kyseisellä alueella.

AI-lähettiläs -hankkeen vuosikellon näkökulmasta toimintojen vaiheistus on seuraava: 

  1. Yritysyhteydenotot. Yritysten AI-lähettiläät liittyvät hankkeeseen alustavan kehitystehtävän kera. 
  2. Kokoontumisajo. Esitellään/kerrataan AI-lähettiläs-hankkeen toiminnot, valitut AI-lähettiläät tutustuvat toisiinsa, keskustellaan kehityshankkeiden prosessista ja alustavista aihepiireistä. 
  3. Sparrauskeskustelut. AI-lähettiläät täsmentävät kehitystehtävän tarkan kuvauksen ja tarvittaessa käyvät sparrauskeskusteluja hankkeen asiantuntijoiden kanssa.  
  4. Ensimmäinen työpaja. AI-lähettiläät esittelevät omat kehitystehtävänsä. Kehitystehtävän data-aineistojen tekninen, alustava analyysityö käynnistyy työpajan jälkeen. Työn tukena on AI-lähettiläs-hankkeen aineistoja ja muita työpajaesityksiä. 
  5. Toinen työpaja. AI-lähettiläät esittelevät alustavien analyysiensä tuloksia ja täsmennettyjä kehityshankesuunnitelmia sekä mahdollisesti myös jo PoC-jatkokehitysprojektien ideoita. Työn tukena on AI-lähettiläs-hankkeen aineistoja ja muita työpajaesityksiä. 
  6. Proof of Concept (PoC) -määrittelyt. AI-lähettiläät tekevät kehitystehtävän tulosten pohjalta PoC-suunnitelmia yrityksissä ja suorittavan aihepiirin kokeiluja teknisillä esimerkeillä. Teknisten esimerkkien kehitystyön tukena on AI-lähettiläs-hankkeen aineistoja ja sparrauskeskusteluja. Varsinainen PoC-työ rajataan kuitenkin AI-lähettiläs-hankkeen ulkopuolelle.  
  7. Tulosten jalkautus. AI-lähettiläät jatkavat PoC-projekteja yrityksissään. AI-lähettiläs-hankkeen seuraava kierros alkaa ja AI-lähettiläitä kutsutaan tutustumaan uusiin AI-lähettiläisiin ja esittelemään omaa työtään.  

 

Prosessikuvaus AI-lähettiläs

Tietosuojaseloste