Esittely

Haluaisitko tietää, miten tekoälyä voisi hyödyntää yrityksessänne?
Tule mukaan AI-lähettiläs -hankkeeseen! Hankkeessa opit, miten tekoäly voisi edistää juuri teidän yrityksenne liiketoimintaa sekä sujuvoittaa nykyisiä prosesseja. Osallistuminen on maksutonta.

Tausta

Tekoäly ja data-analytiikka auttavat yrityksiä ymmärtämään asiakkaitaan, kehittämään omia prosessejaan sekä tuottamaan uusia palveluita ja tuotteita.

Keskeisessä roolissa tekoälyn hyödyntämisessä ovat henkilöt, jotka ymmärtävät sekä tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia että oman organisaationsa toimintaa ja liiketoimintaprosesseja. Tämän hankkeen tavoitteena on tunnistaa yrityksistä henkilöitä, joilla on edellytyksiä kehittyä oman organisaationsa AI-lähettiläiksi ja tukea heitä tässä kehityksessä.

Tavoite ja tehtävät

AI-lähettiläs -hanke tukee yritysten avainhenkilöiden kehittymistä tekoälyn ja data-analytiikan hyödyntämisessä yrityksissä.  ​

AI-lähettiläällä tarkoitetaan tässä tekoälyn aihepiiristä kiinnostunutta yrityksen työntekijää: AI-lähettiläs lähtee hankkeen tuella kartuttamaan omaa ymmärrystään ja osaamistaan tekoälyn aihepiiristä sekä konkreettisena oppimistehtävänä työstämään yrityksen kehitysideaa. ​

 Vaikuttavuus

AI-lähettiläs -hanke tarjoaa systemaattisen toimintomallin ja työpajoja, joiden avulla yritykset voivat edetä kehitystyössä omassa tahdissaan. Hanke käynnistyi maaliskuussa 2021 ja sen kesto on kaksi vuotta. Ensimmäiset työpajat järjestetään syksyllä 2021. Hankkeen toteuttavat yhdessä Tampereen ammattikorkeakoulu sekä Turun yliopiston Kauppakorkeakoulu ja Teknillisen tiedekunnan Tietotekniikan laitos.

 Rahoittajat

Rahoittajana toimii Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020.

Hankkeessa mukana olevat yritykset

AI-lähettiläs -hankkeessa on mukana useita yrityksiä Pirkanmaalta sekä Varsinais-Suomesta, esim:

Dekati Oy

Eficode

TT Gasgets

Leomuovi Oy

WM-plast Oy

Teknikum Oy

Kameratori Oy

Certum

Fastems Oy Ab

Spin18 Oy