TyöSome – Sosiaalinen Media Työelämässä

Tutkimuksessa analysoidaan sosiaalisten viestintäteknologioiden työkäyttöä ja suomalaisten työntekijöiden hyvinvointia.

Ajankohtaista pitkittäistietoa suomalaisten työntekijöiden hyvinvoinnista

Hankkeessa tutkitaan suomalaisten työntekijöiden hyvinvointia ja uusien viestintäteknologioiden käyttöä vuosina 2019–2024. Hankkeemme tarkastelee uusien teknologioiden mahdollisuuksia ja yhteyksiä muun muassa työn imuun, teknostressiin ja psyykkiseen kuormitukseen.

Tutkimus tuottaa tärkeää tietoa organisaatioille siitä, miten sosiaalisia viestintäteknologioita voidaan käyttää työtapojen, työhyvinvoinnin ja yrityskulttuurin edistämiseen ja kuinka siihen liittyviä riskejä voidaan välttää. Yhteiskunnallisesti tutkimus tarjoaa ajankohtaista tietoa suomalaisten työntekijöiden hyvinvoinnista ja sosiaalisen median ja uusien teknologioiden käytöstä.