TyöSome – Sosiaalinen Media Työelämässä

Tutkimuksessa analysoidaan sosiaalisten viestintäteknologioiden työkäyttöä ja suomalaisten työntekijöiden hyvinvointia.

Ajankohtaista pitkittäistietoa suomalaisten työntekijöiden hyvinvoinnista

Hankkeessa tutkitaan suomalaisia työntekijöitä koronakriisin keskellä. Hankkeemme tarkastelee pitkittäisaineistolla uusien teknologioiden mahdollisuuksia ja yhteyksiä muun muassa työn imuun, teknostressiin ja psyykkiseen kuormitukseen.

Tutkimus tuottaa tärkeää tietoa organisaatioille siitä, miten sosiaalisia viestintäteknologioita voidaan käyttää työtapojen, työhyvinvoinnin ja yrityskulttuurin edistämiseen ja kuinka siihen liittyviä riskejä voidaan välttää. Yhteiskunnallisesti tutkimus tuo uutta ja ajankohtaista tietoa suomalaisten työntekijöiden hyvinvoinnista ja sosiaalisen median käytöstä.