Somella työn imua

Hankkeen tavoitteena on tutkia miten sosiaalista mediaa käytetään ammatillisiin tarkoituksiin työelämässä ja minkälainen yhteys sillä on työntekijöiden kokemaan työn imuun ja laajemmin heidän työhyvinvointiin ja -pahoinvointiin.

Ajankohtaista tietoa sosiaalisen median käytöstä työelämässä

Hankkeessa analysoidaan nuorten aikuisten (1980-1990-luvulla syntyneiden) ammatillisen sosiaalisen median käytön yhteyttä työn imuun. Tutkimuksessa kerätään fokusryhmähaastatteluaineisto (n=52) sekä kyselyaineisto (n=563) viiden asiantuntijaorganisaation edustajilta. Hanke kerää myös kansallisen vertailuaineiston (n=1817) suomalaisista työssäkäyvistä henkilöistä. Tutkimuksen tuloksena on kokonaiskuva ammatillisesta sosiaalisen median käytöstä työelämässä ja sen yhteydestä työn imuun. Tutkimus tuottaa tärkeää tietoa yrityksille siitä, miten sosiaalista mediaa voidaan käyttää työhyvinvoinnin ja yrityskulttuurin edistämiseen ja kuinka siihen liittyviä riskejä voidaan välttää. Yhteiskunnallisesti tutkimus tuo uutta ja ajankohtaista tietoa sosiaalisen median käytöstä työelämäkontekstissa.