Suomen Kulttuurirahastolta rahoitus TyöSome -kyselyn jatkamiselle

Suomen Kulttuurirahasto myönsi rahoituksen TyöSome -hankkeen suomalaisten työntekijöiden hyvinvointia vuosina 2019–2022 käsittelevään tutkimukseen jatkolle. https://apurahat.skr.fi/myonnot