Julkaisut ja esitelmät

Julkaisut

The pervasive challenge of cyberbullying at work: The current evidence. Teoksessa M. Wright (Toim.), The Psychology of Cyberbullying (s. 223–234). Nova Science Publishers.

Celuch, M., Oksa, R. & Oksanen, A. (2024).

Sosiaalisten viestintäteknologioiden käyttö korona-ajan työelämässä [Social communication technologies at work during COVID-19 pandemic]. In: A. Mäkikangas & P. Pyöriä (Eds.), Koronapandemia, työ ja yhteiskunta: Muuttuiko Suomi? (pp. 52–66). Helsinki: Gaudeamus.

Oksa, R., Latikka, R., Savela, N., & Oksanen, A. (2023).

Professional social media-enabled productivity: a five-wave longitudinal study on the role of professional social media invasion, work engagement and work exhaustion. Information Technology & People, 35(8), 349–368. https://doi.org/10.1108/ITP-11-2021-0899

Oksa, R., Pirkkalainen, H., Salo, M., Savela, N., & Oksanen, A. (2022).

Julkaisut ja haastattelut sanomalehdissä ja mediassa

Esitelmät

Työhyvinvointi digitalisoituvassa viestintäympäristössä. ProCom Tiede- ja teoriaverkosto, 4.10.2023.

Oksa, R. 2023.

TyöSome ja psykososiaalinen hyvinvointi. Työelämän tutkimusyhdistystyksen vuosikokous, 4.4.2023.

Oksa, R. 2023

TyöSome ja psykososiaalinen hyvinvointi. Julkisen alan viestijät Ry, 17.1.2023.

Oksa, R. 2023.

Vihan ja kiusaamisen kohteeksi joutuminen työpaikalla. Viha ja julkisuus - hankkeen loppuseminaari, 21.8.2022.

Oksa, R. 2022.

Social media: The benefits and pitfalls for researchers. Koulutus Taideyliopiston tutkijoille, 28.9.2022

Oksa, R. 2022.

Social Media Usage and Work Engagement Among Finnish Professionals before and during the COVID-19, WORK conference 9.12.2021, online.

Oksa, R., Kaakinen, M., Savela, N., Hakanen, J., & Oksanen, A. 2021.

Suomalaisten työntekijöiden työsomen käytön yhteys työn imuun ennen koronaa ja koronan aikana, Terveyspsykologian päivät, 5.11.2021, online.

Oksa, R., Kaakinen, M., Savela, N., Hakanen, J., & Oksanen, A. 2021.

The sudden digital leap in work life due to COVID-19: Implications for Millennials and older employees (pitkittäisaineisto), The Annual Social Psychology Conference, 7.-8.5.2020, online.

Oksa, R., Kaakinen, M., Saari, T., & Oksanen, A.

Sosiaalinen media kaksiteräisenä miekkana: työ kuormittaa mutta tuntuu tuottavammalta, Työelämän tutkimuspäivät, 7.-8.11.2019, Tampere.

Oksa, R., Pirkkalainen, H., Salo, M., Savela, N., & Oksanen, A.

Sosiaalinen media kaksiteräisenä miekkana: työ kuormittaa mutta tuntuu tuottavammalta, Terveyspsykologian päivät, 29.-30.10.2019, Helsinki.

Oksa, R., Pirkkalainen, H., Salo, M., Savela, N., & Oksanen, A.

Työsome – Sosiaalisen median käyttö työelämässä. Tampereen yliopiston SOC -tutkimuspäivät, 10.10.2019, Tampere.

Oksa, R., Kaakinen, M., Ellonen, N., & Oksanen, A.

Social media and work engagement among Finnish professionals - Link to organizational identification and social support. WORK2019 konferenssi Real Work in the Virtual World, 14.-16.8.2019, Helsinki.

Oksa, R., Kaakinen, M., Ellonen, N., & Oksanen, A.

Social media at professional work – Threat or possibility? (kansallinen- ja organisaatiokysely) Wellbeing at work in a changing world: Challenges and opportunities konferenssi 22.-24.5.2019, Pariisi.

Oksa, R., Kaakinen, M., Ellonen, N., & Oksanen, A.

Sosiaalinen media työelämässä – Työn imua, organisaatioon samastumista ja teknostressiä (haastatteluaineisto ja organisaatiokysely) Sosiaalipsykologian päivät: Vastakkain – Sosiaalipsykologisia näkökulmia konflikteihin. 11.–12.4.2019, Kuopio.

Oksa, R., Savela, N., Kaakinen, M., Ellonen, N., & Oksanen, A.

Sosiaalinen media asiantuntijatyössä – uhka vai mahdollisuus? (haastatteluaineisto) Sosiaalipsykologian minikonferenssi: sosiaalipsykologia ajassa ja paikassa. 9.11.2018, Tampere. 

Oksa, R., Kaakinen, M., Ellonen, N., & Oksanen, A.

Sosiaalinen media asiantuntijatyössä – uhka vai mahdollisuus? (haastatteluaineisto) Työelämän tutkimuspäivät 1.-2.11.2018, Tampere. 

Oksa, R., Kaakinen, M., Ellonen, N., & Oksanen, A.

Väitöskirjat

Pro gradu -tutkielmat

Suomalaisten työntekijöiden yksinäisyys poikkeusaikana: työyhteisöstä saadun sosiaalisen tuen ja työuupumuksen rooli yksinäisyyttä selittävinä tekijöinä. Sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto.

Lintukangas, S. (2022).

Ammatillisen sosiaalisen median vaikutus työyhteisön hyvinvointiin: työntekijöiden myönteisiä kokemuksia sosiaalisen median käytöstä. Yhteiskuntatutkimuksen/sosiaalipsykologian kandidaatin tutkielma, Tampereen yliopisto.

Moilanen, L. (2020).

Ammatillinen sosiaalisen median käyttö ja psykologinen sopimus asiantuntijatyössä. Yhteiskuntatutkimuksen/sosiologia kandidaatin tutkielma, Tampereen yliopisto.

Veikkolainen, J. (2019).

Somesta työn imua? Työntekijöiden kokemuksia ammatillisen sosiaalisen median käytöstä. Yhteiskuntatutkimuksen/sosiaalipsykologian kandidaatin tutkielma, Tampereen yliopisto.

Yletyinen, M. (2019).