Julkaisut ja esitelmät

Julkaisut

Julkaisut sanomalehdissä

Esitelmät

The sudden digital leap in work life due to COVID-19: Implications for Millennials and older employees (pitkittäisaineisto), The Annual Social Psychology Conference, 7.-8.5.2020, online.

Oksa, R., Kaakinen, M., Saari, T., & Oksanen, A.

Sosiaalinen media kaksiteräisenä miekkana: työ kuormittaa mutta tuntuu tuottavammalta, Työelämän tutkimuspäivät, 7.-8.11.2019, Tampere.

Oksa, R., Pirkkalainen, H., Salo, M., Savela, N., & Oksanen, A.

Sosiaalinen media kaksiteräisenä miekkana: työ kuormittaa mutta tuntuu tuottavammalta, Terveyspsykologian päivät, 29.-30.10.2019, Helsinki.

Oksa, R., Pirkkalainen, H., Salo, M., Savela, N., & Oksanen, A.

Työsome – Sosiaalisen median käyttö työelämässä. Tampereen yliopiston SOC -tutkimuspäivät, 10.10.2019, Tampere.

Oksa, R., Kaakinen, M., Ellonen, N., & Oksanen, A.

Social media and work engagement among Finnish professionals - Link to organizational identification and social support. WORK2019 konferenssi Real Work in the Virtual World, 14.-16.8.2019, Helsinki.

Oksa, R., Kaakinen, M., Ellonen, N., & Oksanen, A.

Social media at professional work – Threat or possibility? (kansallinen- ja organisaatiokysely) Wellbeing at work in a changing world: Challenges and opportunities konferenssi 22.-24.5.2019, Pariisi.

Oksa, R., Kaakinen, M., Ellonen, N., & Oksanen, A.

Sosiaalinen media työelämässä – Työn imua, organisaatioon samastumista ja teknostressiä (haastatteluaineisto ja organisaatiokysely) Sosiaalipsykologian päivät: Vastakkain – Sosiaalipsykologisia näkökulmia konflikteihin. 11.–12.4.2019, Kuopio.

Oksa, R., Savela, N., Kaakinen, M., Ellonen, N., & Oksanen, A.

Sosiaalinen media asiantuntijatyössä – uhka vai mahdollisuus? (haastatteluaineisto) Sosiaalipsykologian minikonferenssi: sosiaalipsykologia ajassa ja paikassa. 9.11.2018, Tampere. 

Oksa, R., Kaakinen, M., Ellonen, N., & Oksanen, A.

Sosiaalinen media asiantuntijatyössä – uhka vai mahdollisuus? (haastatteluaineisto) Työelämän tutkimuspäivät 1.-2.11.2018, Tampere. 

Oksa, R., Kaakinen, M., Ellonen, N., & Oksanen, A.

Opinnäytteet

Ammatillisen sosiaalisen median vaikutus työyhteisön hyvinvointiin: työntekijöiden myönteisiä kokemuksia sosiaalisen median käytöstä. Yhteiskuntatutkimuksen/sosiaalipsykologian kandidaatin tutkielma, Tampereen yliopisto.

Moilanen, L. (2020).

Ammatillinen sosiaalisen median käyttö ja psykologinen sopimus asiantuntijatyössä. Yhteiskuntatutkimuksen/sosiologia kandidaatin tutkielma, Tampereen yliopisto.

Veikkolainen, J. (2019).

Somesta työn imua? Työntekijöiden kokemuksia ammatillisen sosiaalisen median käytöstä. Yhteiskuntatutkimuksen/sosiaalipsykologian kandidaatin tutkielma, Tampereen yliopisto.

Yletyinen, M. (2019).