Julkaisut ja esitelmät

Julkaisut

Sosiaalisten viestintäteknologioiden käyttö korona-ajan työelämässä [Social communication technologies at work during COVID-19 pandemic]. In: A. Mäkikangas & P. Pyöriä (Eds.), Koronapandemia, työ ja yhteiskunta: Muuttuiko Suomi? (pp. 52–66). Helsinki: Gaudeamus.

Oksa, R., Latikka, R., Savela, N., & Oksanen, A. (2023).

Professional social media-enabled productivity: a five-wave longitudinal study on the role of professional social media invasion, work engagement and work exhaustion. Information Technology & People, 35(8), 349–368. https://doi.org/10.1108/ITP-11-2021-0899

Oksa, R., Pirkkalainen, H., Salo, M., Savela, N., & Oksanen, A. (2022).

Julkaisut ja haastattelut sanomalehdissä ja mediassa

Esitelmät

Social Media Usage and Work Engagement Among Finnish Professionals before and during the COVID-19, WORK conference 9.12.2021, online.

Oksa, R., Kaakinen, M., Savela, N., Hakanen, J., & Oksanen, A. 2021.

Suomalaisten työntekijöiden työsomen käytön yhteys työn imuun ennen koronaa ja koronan aikana, Terveyspsykologian päivät, 5.11.2021, online.

Oksa, R., Kaakinen, M., Savela, N., Hakanen, J., & Oksanen, A. 2021.

The sudden digital leap in work life due to COVID-19: Implications for Millennials and older employees (pitkittäisaineisto), The Annual Social Psychology Conference, 7.-8.5.2020, online.

Oksa, R., Kaakinen, M., Saari, T., & Oksanen, A.

Sosiaalinen media kaksiteräisenä miekkana: työ kuormittaa mutta tuntuu tuottavammalta, Työelämän tutkimuspäivät, 7.-8.11.2019, Tampere.

Oksa, R., Pirkkalainen, H., Salo, M., Savela, N., & Oksanen, A.

Sosiaalinen media kaksiteräisenä miekkana: työ kuormittaa mutta tuntuu tuottavammalta, Terveyspsykologian päivät, 29.-30.10.2019, Helsinki.

Oksa, R., Pirkkalainen, H., Salo, M., Savela, N., & Oksanen, A.

Työsome – Sosiaalisen median käyttö työelämässä. Tampereen yliopiston SOC -tutkimuspäivät, 10.10.2019, Tampere.

Oksa, R., Kaakinen, M., Ellonen, N., & Oksanen, A.

Social media and work engagement among Finnish professionals - Link to organizational identification and social support. WORK2019 konferenssi Real Work in the Virtual World, 14.-16.8.2019, Helsinki.

Oksa, R., Kaakinen, M., Ellonen, N., & Oksanen, A.

Social media at professional work – Threat or possibility? (kansallinen- ja organisaatiokysely) Wellbeing at work in a changing world: Challenges and opportunities konferenssi 22.-24.5.2019, Pariisi.

Oksa, R., Kaakinen, M., Ellonen, N., & Oksanen, A.

Sosiaalinen media työelämässä – Työn imua, organisaatioon samastumista ja teknostressiä (haastatteluaineisto ja organisaatiokysely) Sosiaalipsykologian päivät: Vastakkain – Sosiaalipsykologisia näkökulmia konflikteihin. 11.–12.4.2019, Kuopio.

Oksa, R., Savela, N., Kaakinen, M., Ellonen, N., & Oksanen, A.

Sosiaalinen media asiantuntijatyössä – uhka vai mahdollisuus? (haastatteluaineisto) Sosiaalipsykologian minikonferenssi: sosiaalipsykologia ajassa ja paikassa. 9.11.2018, Tampere. 

Oksa, R., Kaakinen, M., Ellonen, N., & Oksanen, A.

Sosiaalinen media asiantuntijatyössä – uhka vai mahdollisuus? (haastatteluaineisto) Työelämän tutkimuspäivät 1.-2.11.2018, Tampere. 

Oksa, R., Kaakinen, M., Ellonen, N., & Oksanen, A.

Opinnäytteet

Ammatillisen sosiaalisen median vaikutus työyhteisön hyvinvointiin: työntekijöiden myönteisiä kokemuksia sosiaalisen median käytöstä. Yhteiskuntatutkimuksen/sosiaalipsykologian kandidaatin tutkielma, Tampereen yliopisto.

Moilanen, L. (2020).

Ammatillinen sosiaalisen median käyttö ja psykologinen sopimus asiantuntijatyössä. Yhteiskuntatutkimuksen/sosiologia kandidaatin tutkielma, Tampereen yliopisto.

Veikkolainen, J. (2019).

Somesta työn imua? Työntekijöiden kokemuksia ammatillisen sosiaalisen median käytöstä. Yhteiskuntatutkimuksen/sosiaalipsykologian kandidaatin tutkielma, Tampereen yliopisto.

Yletyinen, M. (2019).