Ihmiset

Hankejohtaja

Atte Oksanen

Professor, sosiaalipsykologia
Lisätietoja

Projektiryhmä

Reetta Oksa

projektitutkija

Noora Ellonen

yliopistonlehtori, sosiaalitieteet, alana sosiaalipolitiikka

Tutkijana olen perehtynyt erityisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin sekä lapsiperheiden hyvinvointia edistäviin palveluihin. Tutkimukseni ovat erityisesti keskittyneet lasten kokemaan väkivaltaan, sen ehkäisemiseen sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä väkivaltatapausten selvittämiseen poliisityössä. Lähestyn lasten ja nuorten hyvinvoinnin kysymyksiä elämänkaaren näkökulmasta. Lisäksi olen tutkimustyössäni paneutunut poliisityön tutkimiseen. 

Opettajana työni pääpaino on kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien opetuksessa sekä kriminologian ja kriminaalipolitiikan opetuksessa. 

Lisätietoja

Markus Kaakinen

Tutkijatohtori