Viha ja julkisuus

Viha ja julkisuus -hankkeessa tutkitaan yhteiskunnan päätöksentekoon vaikuttamaan pyrkivää vihapuhetta yhteiskunnallisesta ja oikeudellisesta näkökulmasta. Lisäksi tutkimme ääriajattelun ja vihan ilmauksia netissä.

Päätöksentekoon vaikuttamaan pyrkivä vihapuhe yhteiskunnallisesta ja oikeudellisesta näkökulmasta

Vihapuheella ja siihen liittyvällä uhkailulla ja häirinnällä voidaan yrittää vaikuttaa esimerkiksi virkamiehiin, toimittajiin ja tutkijoihin. Vihapuhe voi kaventaa sananvapauteen kuuluvaa tiedon levittämisen ja tiedon saamisen oikeutta, vaientamalla päätöksentekijöitä tai asiantuntijoita yhteiskunnallisessa keskustelussa. Hankkeessa analysoidaan ja luokitellaan päättäjien ja asiantuntijoiden kohtaamia vihan muotoja ja keinoja, joilla heihin on yritetty vaikuttaa. Samalla tarkastellaan rangaistavan vihapuheen ja muun vihapuheen rajanvetoa ja määrää. Poikkitieteellinen hanke yhdistää yhteiskuntatieteellisiä ja oikeustieteellisiä menetelmiä. Hankkeen teoreettiset lähtökohdat ovat sosiaalipsykologisessa, kriminologisessa ja lainopillisessa tutkimuksessa. Aineistonkeruu ja analyysi toteutetaan tieteenalojen ja Tampereen ja Helsingin yliopistojen yhteistyönä.

Olemme osa Tampereen Yliopiston tutkimusyhteisöä Emerging Technologies Lab.