Wihurin säätiö rahoittaa TyöSome -kyselyn keräystä vuonna 2024

Wihurin säätiö rahoittaa TyöSome -kyselyn keräämistä vuonna 2024 (11. ja 12. aikapiste).