Sosiaalinen Media Työelämässä (TyöSome) -pitkittäistutkimuksen 11. aikapisteen kysely käynnistyi 13. maaliskuuta 2024

Sosiaalinen Media Työelämässä (TyöSome) -pitkittäistutkimuksen 11. aikapisteen kysely käynnistyi 13. maaliskuuta 2024.

Wihurin säätiö rahoittaa kyselyä vuonna 2024 (11. ja 12. aikapiste).