Tulevaisuus ei vain tapahdu – se tehdään yhdessä!

TJANSSI-hankkeessa rakennetaan julkisen sektorin toimijoiden ennakointiallianssia ja tietopalvelua, jossa tulevaisuustietoa tuotetaan, jalostetaan ja jaetaan yhdessä toimijoiden tarpeiden pohjalta.

Yritysten kanssa ennakointia ja tiedolla johtamista edistetään ekosysteemitasolla. Yrityksiä tuetaan tulevaisuustiedon tunnistamisessa, hankkimisessa ja hyödyntämisessä konkreettisten hyötyjen saavuttamiseksi. Lisäksi kehitetään laajemminkin yritysten ennakointiosaamista.

TJANSSI:n avulla tehostetaan alueemme tulevaisuustyötä ja varmistetaan, että alueen ekosysteemien, julkisen sektorin toimijoiden ja yritysten tekemät päätökset ja valinnat perustuvat relevanttiin dataan, osaamiseen ja tulevaisuustietoon.

Mitä käytännössä tehdään?

– Luodaan kyselyjen, haastattelujen ja työpajojen avulla tilannekuva Pirkanmaan tulevaisuustyön nykytilasta sekä julkisella sektorilla että yrityksissä: millaisia datalähteitä, ennakointimenetelmiä ja –työvälineitä toimijoilla on käytössä ja miten he pyrkivät varmistamaan tulevaisuustiedon käytännön hyödyntämisen.

– Luodaan tietokanta- ja indeksointipalvelun prototyyppi, jonne kerätään, järjestellään ja analysoidaan Pirkanmaan ennakointitiedon lähteitä

– Kartoitetaan yritysten ja julkisen sektorin toimijoiden tulevaisuustyön valmiuksia ja tarpeita toimijoiden ennakointikyvykkyyden kehittämiseksi tarjotaksemme osuvaa ja käytännönläheistä tukea niiden toiminnan tehostamiseksi ja kehittämiseksi ennakoinnin keinoin.

Hankkeen kohderyhmänä ovat pirkanmaalaiset julkisen sektorin toimijat ja yritykset. Pilottiekosysteemeiksi on valittu valmistava teollisuus sekä matkailuala. Toteutuksesta vastaavat yhteistyössä Business Tampere, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Pirkanmaan liitto, joka myös rahoittaa hanketta AKKE-rahoituksella. Toteutusaika on 29.11.2021-31.8.2023.

Yritysyhteistyössä jo mukana:

Alueellista tulevaisuusyhteistyötä rakentamassa: