Tulevaisuus ei vain tapahdu – se tehdään yhdessä!

TJANSSI-hankkeessa rakennetaan julkisen sektorin toimijoiden ennakointiallianssia ja tietopalvelua, jossa tulevaisuustietoa tuotetaan, jalostetaan ja jaetaan yhdessä toimijoiden tarpeiden pohjalta.

Yritysten kanssa ennakointia ja tiedolla johtamista edistetään ekosysteemitasolla. Yrityksiä tuetaan tulevaisuustiedon tunnistamisessa, hankkimisessa ja hyödyntämisessä konkreettisten hyötyjen saavuttamiseksi. Lisäksi kehitetään laajemminkin yritysten ennakointiosaamista.

TJANSSI:n avulla tehostetaan alueemme tulevaisuustyötä ja varmistetaan, että alueen ekosysteemien, julkisen sektorin toimijoiden ja yritysten tekemät päätökset ja valinnat perustuvat relevanttiin dataan, osaamiseen ja tulevaisuustietoon.

Mitä käytännössä teemme?

Kohderyhmänämme ovat pirkanmaalaiset julkisen sektorin toimijat ja yritykset. Pilottiekosysteemeiksi on valittu valmistava teollisuus sekä matkailuala.

  • Luomme kyselyjen, haastattelujen ja työpajojen avulla tilannekuvan Pirkanmaan tulevaisuustyön nykytilasta sekä julkisella sektorilla että yrityksissä: millaisia datalähteitä, ennakointimenetelmiä ja –työvälineitä toimijoilla on käytössään ja miten eri toimijat pyrkivät varmistamaan tulevaisuustiedon hyödyntämisen käytännössä.
  • Luomme tietokanta- ja indeksointipalvelun prototyypin, jonne kerätään, järjestellään ja analysoidaan Pirkanmaan ennakointitiedon lähteitä.
  • Kartoitamme yritysten ja julkisen sektorin toimijoiden tulevaisuustyön valmiuksia ja tarpeita toimijoiden ennakointikyvykkyyden kehittämiseksi tarjotaksemme osuvaa ja käytännönläheistä tukea niiden toiminnan tehostamiseksi ja kehittämiseksi ennakoinnin keinoin.

Toteutuksesta vastaavat yhteistyössä Business Tampere, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Pirkanmaan liitto, joka myös rahoittaa hanketta AKKE-rahoituksella. Hankkeen toteutusaika on 29.11.2021-31.8.2023.

Yritysyhteistyössä jo mukana:

Alueellista tulevaisuusyhteistyötä rakentamassa: