Julkiset organisaatiot

Mitä tehdään? 

Selvitellään, miten voimme tiivistää pirkanmaalaista ennakointi- ja tiedolla johtamisen yhteistyötä maakunnan eri toimijoiden välillä. Keskeistä on luoda edellytykset organisoidummalle yhteistyölle (”allianssi”), jonka puitteissa tulevaisuustietoa muodostettaisiin, jaettaisiin ja hyödynnettäisiin ja tiedolla johtamisen käytäntöjä kehitettäisiin. 

Tätä varten hankkeessa selvitetään kyselyjen ja kehittämistyöpajojen kautta eri tahoilla olevat ennakointikäytännöt ja -aineistot sekä valmiudet ja tarpeet yhteistyölle. 

Tiedon jakamista varten hankkeessa tehdään myös prototyyppi yhteisestä ennakointiaineistojen tietokannasta, josta erilaiset aineistot ovat helposti löydettävissä. 

Tarkoitus on myös vahvistaa Pirkanmaan toimijoiden tulevaisuusorientaatiota ja kykyä toimia tuloksekkaasti muuttuvassa maailmassa. 

Miksi mukaan? 

TJANSSI-hankkeeseen kannattaa liittyä mukaan, kun/jos 

  • Organisaationne haluaa vaikuttaa Pirkanmaan tulevaisuuden kehittämistä 
  • Haluatte ymmärtää paremmin alueemme asiakkaiden tulevaisuustarpeita ja niiden muutoksia 
  • Tavoittelette uusia ja parempia tuotteita tai palveluita 
  • Haluatte varautua toimintaympäristön yllättäviin muutoksiin 
  • Organisaationne on kiinnostunut tiedolla johtamisen ja/tai strategisen ennakoinnin kehittämisestä 
  • Tiedolla johtamisen käytänteet tai prosessit ovat työn alla tai vasta alussa 
  • Tulevaisuusajattelun taitoa tai strategisen ennakoinnin osaamista halutaan kehittää 

Miten mukaan? 

Pääsette mukaan TJANSSIn työskentelyyn laittamalla sähköpostia Clémentinelle clementine.arpiainen@pirkanmaa.fi  

Viestitämme hankkeen työpajoista ja osallistumismahdollisuuksista sähköpostilla. Hankkeen tulevat tapahtumat löydät myös tapahtumakalenterista.