Julkiset organisaatiot

Mitä tehdään?

Selvitetään eri mahdollisuuksia tiivistää pirkanmaalaista ennakointi- ja tiedolla johtamisen yhteistyötä maakunnan eri toimijoiden välillä. Keskeistä tässä työssä on luoda edellytykset organisoidummalle yhteistyölle (”allianssi”), jonka puitteissa tulevaisuustietoa voitaisiin muodostaa, jakaa ja hyödyntää sekä kehittää tiedolla johtamisen käytäntöjä. 

Tätä varten hankkeessa selvitetään eri tahoilla olevat ennakointikäytännöt ja -aineistot sekä valmiudet ja tarpeet yhteistyölle erilaisten kyselyjen ja kehittämistyöpajojen avulla. 

Tiedon jakamista varten hankkeessa tehdään myös prototyyppi yhteisestä ennakointiaineistojen tietokannasta, josta erilaiset aineistot ovat helposti löydettävissä. 

Tarkoitus on myös vahvistaa Pirkanmaan toimijoiden tulevaisuusorientaatiota ja kykyä toimia tuloksekkaasti muuttuvassa maailmassa. 

Miksi mukaan? 

TJANSSI-hankkeeseen kannattaa liittyä mukaan, kun/jos:

  • Organisaationne haluaa vaikuttaa Pirkanmaan tulevaisuuden kehittämistä 
  • Haluatte ymmärtää paremmin alueemme asiakkaiden tulevaisuustarpeita ja niiden muutoksia 
  • Tavoittelette uusia ja parempia tuotteita tai palveluita 
  • Haluatte varautua toimintaympäristön yllättäviin muutoksiin
  • Organisaationne on kiinnostunut tiedolla johtamisen ja/tai strategisen ennakoinnin kehittämisestä 
  • Tiedolla johtamisen käytänteet tai prosessit ovat työn alla tai vasta alussa 
  • Tulevaisuusajattelun taitoa tai strategisen ennakoinnin osaamista halutaan kehittää 

Miten mukaan? 

TJANSSIn työskentelyyn pääsette parhaiten mukaan laittamalla sähköpostia Marialle maria.virtanen@pirkanmaa.fi  

Viestitämme hankkeen työpajoista ja osallistumismahdollisuuksista sähköpostilla. Hankkeen tulevat tapahtumat löydät myös tapahtumakalenterista.