Valmistava teollisuus

Mitä tehdään?

Miten valmistautunut yrityksenne on digitalisaation, esineiden internettiin tai vihreään siirtymään?  

Systemaattista strategista ennakointia harjoittavat yritykset kasvavat tutkimuksen mukaan jopa 200 prosenttia kilpailijoitaan nopeammin ja ovat noin 33 prosenttia kannattavampia (Rohrbeck & Kum, 2018). Ennakointi mahdollistaa paitsi riskien havaitsemisen ja niihin varautumisen, myös uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisen sekä paremman ymmärryksen asiakastarpeista. 

Strateginen ennakointi katsoo pitkällä aikajänteellä tulevaisuuteen ja luo erilaisia tulevaisuuden kuvia mahdollisista, toivottavasti tai todennäköisistä tulevaisuuksista. Strateginen ennakointi ja tiedolla johtaminen vaatii taustalle kuitenkin tunnistettua ja analysoitua tietoa, jotta sitä voidaan hyödyntää liiketoiminnan kehittämisessä, uusien liiketoimintojen rakentamisessa ja muutokseen vastaamisessa. Valmistava teollisuus on perinteisesti ennakoinut tilauskantaa, raaka-aineen saatavuutta tai markkinamuutoksia. Entäpä jos ennakointia voisi tehdä myös pitkän aikavälin tähtäimellä liiketoiminnan kehittämismielessä, uusien tuotealueiden kehittämiseen tai kokonaan uuden disruptiivisen liiketoiminnan aloittamiseen? Tähän vaadittavien tietojen ja taitojen haltuunotto onnistuu matalalla kynnyksellä Tjanssi-hankkeessa. 

Miksi mukaan?

TJANSSI-hankkeeseen kannattaa liittyä mukaan, kun/jos 

  • Yrityksenne haluaa ymmärtää paremmin asiakastarpeita ja niiden muutoksia 
  • Tavoittelette kasvua uusien ja/tai parempien tuotteiden tai palveluiden kautta 
  • Haluatte varautua toimintaympäristön yllättäviin muutoksiin 
  • Yrityksenne on kiinnostunut tiedolla johtamisen ja strategisen ennakoinnin kehittämisestä 
  • Tiedolla johtamisen käytänteet tai prosessit ovat työn alla tai vasta alussa 
  • Tulevaisuusajattelun taitoa tai strategisen ennakoinnin osaamista halutaan kehittää 
  • Yrityksenne kaipaa tulevaisuuskuviin sparrausapua ja osaamisen kehittämistä 
  • Strategiaprosessi on käynnistymässä tai strategiaa olla päivittämässä 

Miten mukaan?

Pääsette mukaan TJANSSIn työskentelyyn laittamalla sähköpostia Johannalle johanna.kirjavainen@businesstampere.com tai Päiville mari.helenius@tuni.fi 

Viestitämme hankkeen työpajoista ja osallistumismahdollisuuksista sähköpostilla. Hankkeen tulevat tapahtumat löydät myös tapahtumakalenterista.